Inici del Contingut

Horaris

Titulació:

Grau en Història (Pla Nou)                             Horaris

Grau en Història (Pla Vell)                              Horaris

 

CURS 2017 – 2018

 

CALENDARI ACADÈMIC

 

 

1r Semestre

2n Semestre

Jornada de benvinguda (*)

12 de setembre de 2017

----------

Inici de la docència

12 de setembre de 2017

12 de febrer de 2018

Final de la docència

12 de gener de 2018

8 de juny de 2018

Avaluació

  1r semestre:         del 15 al 24 de gener de 2018

  2n semestre:        de l'11 al 20 de juny de 2018

(*) Jornada de benvinguda de l'estudiantat de primer curs  

 

 

QUADRE DE DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

GRAU EN HISTÒRIA (Pla Nou)

 

Curs

Formació Bàsica

Obligatoris

Optatius (1)

TOTAL

1r

48

12

0

60

2n

12

42

6

60

3r

0

30 + 9 Pràctiques

24

57

4t

0

12 + 9 Treball final de Grau

42

63

TOTAL

60

108

72

240

(1) Distribució orientativa

 

QUADRE DE DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

GRAU EN HISTÒRIA (Pla Vell)

 

Curs

Formació Bàsica

Obligatoris

Optatius (1)

TOTAL

1r

45

15

0

60

2n

15

45

0

60

3r

0

30 + 9 Pràctiques

18

57

4t

0

30 + 9 Treball final de Grau

24

63

TOTAL

60

138

42

240

(1) Distribució orientativa