Inici del Contingut

Guies docents 2014-2015

Curs acadèmic 2014-2015

 

Grau en Història (Pla Vell)

PRIMER CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

100003

Bàsica

1

Antropologia cultural i social

100005

Bàsica

1

Història econòmica i social

100002

Bàsica

1

Paisatge, territori i societat

100008

Espec.

1

Prehistòria universal

100000

Bàsica

2

Anglès aplicat a la comunicació científica

100001

Bàsica

2

Ciència i Societat

100004

Bàsica

2

Art i societat

100009

Espec.

2

Història Antiga

 

SEGON CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

100007

Bàsica

1

Pensament i cultura

100015

Bàsica

1

Història contemporània

100012

Espec.

1

Alta Edat Mitjana

100013

Espec.

1

Baixa Edat Mitjana

100010

Bàsica

2

Historiografia i teories a les ciències socials

100006

Bàsica

2

Tècniques d’investigació

100014

Espec.

2

Història moderna

100011

Espec.

2

Protohistòria d’Europa

 

 

TERCER CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

100019

Espec.

1

Història contemporània d’Espanya

100017

Espec.

1

Història d’Amèrica i mundialització

100016

Espec.

2

Arqueologia general

100018

Espec.

2

Història moderna d’Espanya

100020

Espec.

2

Pràctiques en empresa o institució

 

QUART CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

100021

Espec.

1

Història agrària

100023

Espec.

1

Història moderna de Catalunya

100024

Espec.

2

Història contemporània de Catalunya

100022

Espec.

2

Història medieval de Catalunya

100025

Espec.

2

Treball final de Grau (TFG)

 

MATÈRIES OPTATIVES

Mòdul optatiu bàsic

Codi

S

Assignatura

100026

1

El llegat cultural grecoromà

100027

1

Francès per a la comunicació científica

100036

1

Matèria transversal

 

Mòdul optatiu comú al Pla formatiu de grau 1

Codi

S

Assignatura

100054

1

Antropologia econòmica i política

100034

1

Antropologia i història de la família

100028

1

Expressió audiovisual

100042

1

Història de la ciutat

100050

1

Iconografia

100029

1

Intervenció sobre el patrimoni: projectes i gestió

100033

1

Món actual

100045

2

Arqueologia de Grècia i Roma

100044

2

Art, urbanisme i poder

100031

2

Cultura ibèrica

100052

2

Geografia social

100040

2

Història medieval de la Península Ibèrica

100049

2

Prehistòria de la Península Ibèrica