Inici del Contingut

Guies docents 2017-2018

Curs acadèmic 2017-2018

 

Grau en Història (Pla Nou)

PRIMER CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

100062

Bàsica

1

Antropologia cultural i social

100060

Bàsica

1

Introducció a la història

100061

Bàsica

1

Llenguatges i producció artístics (introducció a la història de l'art)

100063

Bàsica

1

Paisatge, territori i societat (introducció a la geografia)

100064

Bàsica

1

Prehistòria general

100068

Bàsica

2

Anàlisi de fonts documentals

100067

Bàsica

2

Història del Pròxim Orient i Egipte

100066

Bàsica

2

Metodologia de les ciències socials

100074

Obligatòria

2

Corrents historiogràfiques

100032

Obligatòria 2 Història de Grècia i Roma

 

SEGON CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

100069

Bàsica

1

Antropologia econòmica

100070

Obligatòria

1

Alta Edat Mitjana

100073

Obligatòria

1

Història contemporània s. XIX

100072

Obligatòria

1

Història econòmica i social

100071

Obligatòria

1

Història moderna I. Economia i societat

100065

Bàsica

2

Història agrària

100075

Obligatòria

2

Baixa Edat Mitjana

100077

Obligatòria

2

Història contemporània s. XX

100076

Obligatòria

2

Història moderna II. Política i cultura

100121

Optativa 2 Moviments socials contemporanis

100086

Optativa 2 Arqueologia. Investigació, patrimoni i societat

 

TERCER CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

100078

Obligatòria

1

Mundialització

100079

Obligatòria

1

Pràctiques en empreses i institucions

100096

Optativa

1

Mediterrani arcaic

100088

Optativa

1

Civilització medieval

100046

Optativa

1

Antropologia de la religió

100087

Optativa

1

Història social d'Amèrica

100097

Optativa

1

Paleografia i diplomàtica

100082

Obligatòria

2

Història contemporània d'Espanya

100080

Obligatòria

2

Història medieval de la Corona d'Aragó

100081

Obligatòria

2

Història moderna de la monarquia hispànica

100033

Obligatòria

2

Món actual

100099

Optativa 2 Història contemporània de Catalunya

100095

Optativa 2 Prehistòria de la Península Ibèrica i les Balears

 

QUART CURS (inici curs 2018-2019)

Codi

Tipus

S

Assignatura

100084

Obligatòria

1

Història del pensament econòmic

100123

Optativa

1

Societat i cultura medieval

100124

Optativa

1

Societat i cultura moderna

100125

Optativa

1

Societat i cultura contemporània

100122

Optativa

1

Tècniques d'investigació

100089

Optativa

1

Arqueologia, territori i paisatge

100090

Optativa

1

Pobles preromans i romanització

100045

Optativa

1

Arqueologia de Grècia i Roma

100091

Optativa

1 Arqueologia medieval

100083

Obligatòria

2 Patrimoni cultural: intervenció i gestió

100085

Obligatòria 2 Treball final de Grau

100126

Optativa 2 Història i cultura africana

100127

Optativa 2 Pensament social medieval, modern i contemporani

100092

Optativa 2 Mètodes i tècniques d'arqueologia

100093

Optativa 2 Anàlisi i interpretació de materials arqueològics

100094

Optativa 2 Pràctiques d'excavació

100036

Optativa

--

Matèria transversal

 

 

Grau en Història (Pla Vell)

PRIMER CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

100003

Bàsica

1

Antropologia cultural i social

100005

Bàsica

1

Història econòmica i social

100002

Bàsica

1

Paisatge, territori i societat

100008

Espec.

1

Prehistòria universal

100000

Bàsica

2

Anglès aplicat a la comunicació científica

100001

Bàsica

2

Ciència i Societat

100004

Bàsica

2

Art i societat

100009

Espec.

2

Història Antiga

 

SEGON CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

100007

Bàsica

1

Pensament i cultura

100015

Bàsica

1

Història contemporània

100012

Espec.

1

Alta Edat Mitjana

100013

Espec.

1

Baixa Edat Mitjana

100010

Bàsica

2

Historiografia i teories a les ciències socials

100006

Bàsica

2

Tècniques d’investigació

100014

Espec.

2

Història moderna

100011

Espec.

2

Protohistòria d’Europa

 

 

TERCER CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

100019

Espec.

1

Història contemporània d’Espanya

100017

Espec.

1

Història d’Amèrica i mundialització

100016

Espec.

2

Arqueologia general

100018

Espec.

2

Història moderna d’Espanya

100020

Espec.

2

Pràctiques en empresa o institució

     

L'estudiantat pot cursar 18 crèdits optatius

(veure quadre de matèries optatives)

 

QUART CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

100023

Espec.

1

Història moderna de Catalunya

100021

Espec.

2

Història agrària

100024

Espec.

2

Història contemporània de Catalunya

100022

Espec.

2

Història medieval de Catalunya

100025

Espec.

2

Treball final de Grau (TFG)

     

L'estudiantat pot cursar 24 crèdits optatius

(veure quadre de matèries optatives)

 

MATÈRIES OPTATIVES

Mòdul optatiu bàsic

Codi

S

Assignatura

100026

1

El llegat cultural grecoromà

100027

1

Francès per a la comunicació científica

100036

1

Matèria transversal

 

Mòdul optatiu comú al Pla formatiu de grau 1

Codi

S

Assignatura

100054

1

Antropologia econòmica i política

100046

1

Antropologia de la religió

100039

1

Art català

100028

1

Expressió audiovisual

100051

1

Història del paisatge i organització del territori

100029

1

Intervenció sobre el patrimoni: projectes i gestió

100030

1

Paleografia, diplomàtica i epigrafia

100032

2

Història de Grècia i Roma

100037

2

Europa del segle XX: societat i cultura

100052

2

Geografia social

100033

2

Món actual

100041

2

Moviments socials