Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Història
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Títol a què dóna dret: Graduat o Graduada en Història per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat de Lletres
Plaça de Víctor Siurana s/n (Campus de Rectorat)
E 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 20 00
http://www.lletres.udl.cat

 

Pla d'estudis del Grau en Història (Pla Nou)           

Pla d'estudis del Grau en Història (Pla Vell)                          

 

 

Grau en Història (Pla Nou)

 

QUADRE DE DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

Curs

Formació Bàsica

Obligatoris

Optatius (1)

TOTAL

1r

48

12

0

60

2n

12

42

6

60

3r

0

30 + 6 Pràctiques

24

60

4t

0

12 + 6 Treball final de Grau

42

60

TOTAL

60

108

72

240

(1) Distribució orientativa

 

PRIMER CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

100062

Bàsica

1

Antropologia cultural i social

100060

Bàsica

1

Introducció a la història

100061

Bàsica

1

Llenguatges i producció artístics (introducció a la història de l'art)

100063

Bàsica

1

Paisatge, territori i societat (introducció a la geografia)

100064

Bàsica

1

Prehistòria general

100068

Bàsica

2

Anàlisi de fonts documentals

100067

Bàsica

2

Història del Pròxim Orient i Egipte

100066

Bàsica

2

Metodologia de les ciències socials

100074

Obligatòria

2

Corrents historiogràfiques

100032

Obligatòria 2 Història de Grècia i Roma

 

SEGON CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

100069

Bàsica

1

Antropologia econòmica

100070

Obligatòria

1

Alta Edat Mitjana

100073

Obligatòria

1

Història contemporània s. XIX

100072

Obligatòria

1

Història econòmica i social

100071

Obligatòria

1

Història moderna I. Economia i societat

100065

Bàsica

2

Història agrària

100075

Obligatòria

2

Baixa Edat Mitjana

100077

Obligatòria

2

Història contemporània s. XX

100076

Obligatòria

2

Història moderna II. Política i cultura

100121

Optativa 2 Moviments socials contemporanis

100086

Optativa 2 Arqueologia. Investigació, patrimoni i societat

 

TERCER CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

100082

Obligatòria

1

Història contemporània d'Espanya

100033

Obligatòria

1

Món actual

100078

Obligatòria

1

Mundialització

100087

Optativa

1

Història social d'Amèrica

100097

Optativa

1

Paleografia i diplomàtica

100096

Optativa

1

Mediterrani arcaic

100095

Optativa 1 Prehistòria de la Península Ibèrica i les Balears

100079

Obligatòria

2

Pràctiques en empreses i institucions

100080

Obligatòria

2

Història medieval de la Corona d'Aragó

100081

Obligatòria

2

Història moderna de la monarquia hispànica

100088

Optativa

2

Civilització medieval

100099

Optativa 2 Història contemporània de Catalunya

 

QUART CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

100084

Obligatòria

1

Història del pensament econòmic

100128

Optativa

1

Antropologia de la familia i el parentiu

100123

Optativa

1

Societat i cultura medieval

100124

Optativa

1

Societat i cultura moderna

100126

Optativa 1 Història i cultura africana

100127

Optativa 1 Pensament social medieval, modern i contemporani

100089

Optativa

1

Arqueologia, territori i paisatge

100090

Optativa

1

Pobles preromans i romanització

100045

Optativa

1

Arqueologia de Grècia i Roma

100092

Optativa 1 Mètodes i tècniques d'arqueologia

100083

Obligatòria

2 Patrimoni cultural: intervenció i gestió

100085

Obligatòria 2 Treball final de Grau

100093

Optativa 2 Anàlisi i interpretació de materials arqueològics

100091

Optativa

2 Arqueologia medieval

100094

Optativa 2 Pràctiques d'excavació

100125

Optativa

2

Societat i cultura contemporània

100036

Optativa

--

Matèria transversal

 

 

Grau en Història (Pla Vell)

QUADRE DE DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

Curs

Formació Bàsica

Obligatoris

Optatius (1)

TOTAL

1r

45

15

0

60

2n

15

45

0

60

3r

0

30 + 9 Pràctiques

18

57

4t

0

30 + 9 Treball final de Grau

24

63

TOTAL

60

138

42

240

(1) Distribució orientativa

 

PRIMER CURS - Assignatures exhaurides

SEGON CURS - Assignatures exhaurides

 

TERCER CURS - Assignatures amb dret a examen

Codi

Tipus

S

Assignatura

100019

Espec.

1

Història contemporània d’Espanya

100017

Espec.

1

Història d’Amèrica i mundialització

100016

Espec.

2

Arqueologia general

100018

Espec.

2

Història moderna d’Espanya

100020

Espec.

2

Pràctiques en empresa o institució

     

L'estudiantat pot cursar 18 crèdits optatius

(veure quadre de matèries optatives)

 

QUART CURS - Assignatures amb dret a examen

Codi

Tipus

S

Assignatura

100023

Espec.

1

Història moderna de Catalunya

100021

Espec.

2

Història agrària

100024

Espec.

2

Història contemporània de Catalunya

100022

Espec.

2

Història medieval de Catalunya

100025

Espec.

2

Treball final de Grau (TFG)

     

L'estudiantat pot cursar 24 crèdits optatius

(veure quadre de matèries optatives)

 

MATÈRIES OPTATIVES - Assignatures amb dret a examen

Mòdul optatiu bàsic

Codi

S

Assignatura

100026

1

El llegat cultural grecoromà

100027

1

Francès per a la comunicació científica

100036

1

Matèria transversal

 

Mòdul optatiu comú al Pla formatiu de grau 1 - Assignatures amb dret a examen

Codi

S

Assignatura

100054

1

Antropologia econòmica i política

100046

1

Antropologia de la religió

100039

1

Art català

100028

1

Expressió audiovisual

100029

1

Intervenció sobre el patrimoni: projectes i gestió

100033

1

Món actual

100030

1

Paleografia, diplomàtica i epigrafia

100037

2

Europa del segle XX: societat i cultura

100052

2

Geografia social

100032

2

Història de Grècia i Roma

100042

2

Història de la ciutat

100041

2

Moviments socials