Inici del Contingut

Professorat

Coordinador de la titulació:  Joan López Melción,  joanlopez@historia.udl.cat

 

Professor/a

Assignatura/es

Correu electrònic

Alonso, Natàlia

Anàlisi de fons documentals

Arqueologia general

Arqueologia, investigació, patrimoni i societat

nalonso@historia.udl.cat

Barrull, Jaume

Història contemporània s. XIX

jbarrull@historia.udl.cat

Bellet, Carme

Paisatge, territori i societat

c.bellet@geosoc.udl.cat

Bolós, Jordi de

Alta Edat Mitjana

Anàlisi de fons documentals

Història de la ciutat

bolos@historia.udl.cat

Bouso, Mònica

Història de Grècia i Roma

Història del Pròxim Orient i Egipte

monicabouso@historia.udl.cat

Bretón, Víctor

Antropologia econòmica

Antropologia econòmica i política

breton@hahs.udl.cat

Busqueta, Joan

Baixa Edat Mitjana

Història medieval de la Península Ibèrica

jbusqueta@historia.udl.cat

Cassanyes, Albert

Història medieval de Catalunya

albert.cassanyes@historia.udl.cat

Clua, Josep Antoni

El llegat cultural grecoromà

jclua@filcef.udl.cat

Fité, Francesc

Art català

francesc.fite@hahs.udl.cat

Ganau, Joan

Geografia social

ganau@geosoc.udl.cat

Jarné, Antonieta

Història contemporània d’Espanya

Món actual

Moviments socials

Moviments socials contemporanis

jarne@historia.udl.cat

Jové, Antoni

Història econòmica i social

Introducció a la història

jove@hahs.udl.cat

Llop, Josep Maria

Història de la ciutat

jmllop@geosoc.udl.cat

López, Joan

Intervenció sobre el patrimoni: projectes i gestió

Prehistòria de la Península Ibèrica

joanlopez@historia.udl.cat

López, Manel

Corrents historiogràfiques

manel.lopez@hahs.udl.cat

López, Matías

El llegat cultural grecoromà

m.lopez@filcef.udl.cat

Luque, Alberto

Art català

aluque@hahs.udl.cat

Machetti, Sandro

Expressió audiovisual

sandro.machetti@hahs.udl.cat

Mir, Conxita

Europa del segle XX: societat i cultura

Història contemporània s. XX

Història contemporània de Catalunya

cmir@historia.udl.cat

Olazábal, Eduard de

Paisatge, territori i societat

eolazabal@geosoc.udl.cat

Parra, Montserrat

Francès per a la comunicació científica

mparra@filcef.udl.cat

Passola, Antoni

Història moderna d’Espanya

Història moderna II. Política i cultura

passola@hahs.udl.cat

Rafel, Núria

Arqueologia de Grècia i Roma

Metodologia de les ciències socials

Prehistòria general

nrafel@historia.udl.cat

Ramon, Gabriel

Història contemporània s. XIX

gramon@historia.udl.cat

Rega, Ivan

Art català

Llenguatges i producció artístics

ivan.rega@hahs.udl.cat

Sabaté, Flocel

Història medieval de Catalunya

flocel@historia.udl.cat

Salazar, Carles

Antropologia social i cultural

Antropologia i història de la família

salazar@hahs.udl.cat

Vicedo, Enric

Història agrària

vicedo@historia.udl.cat

Vilalta, Maria José

Història d’Amèrica i mundialització

Història moderna de Catalunya

Història moderna I. Economia i societat

vilalta@hahs.udl.cat