Inici del Contingut

Informació general

Normativa

Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

El Pràcticum als Graus. Document aprovat pel Consell de Govern el 13 de novembre de 2008 i modificat en data 16 de juliol de 2010.