Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Història

Curs acadèmic

2020-21

Crèdits ECTS

240

Preu ECTS

17.69 €

Impartit per

Facultat de Lletres

Any d'inici

2015-16

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

català (45%), castellà (45%) i anglès (10%)

Places

35

Coordinador/a

Antoni Passola Tejedor antoni.passola@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Sistema de qualitat
Sistema de qualitat
Sistema de qualitat

El grau d'Història de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida prové de l’adaptació de l'antiga llicenciatura d'Història a les exigències de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), cosa que l'obre a una immediata homologació acadèmica en tots els països de la Unió Europea.

El grau d'Història ofereix una formació acadèmica d'alt nivell, especialitzada i professionalitzadora, sempre curosa amb el repte de fomentar la cientificitat, l'ocupabilitat i la capacitat d'assumir els nous reptes de l'era digital.  Amb voluntat d'innovació docent, els objectius formatius prioritaris se centren, primer, en informar críticament sobre els processos econòmics, socials, polítics i culturals de canvi i continuïtat en la història de la humanitat i, segon, en proporcionar habilitats en el domini dels mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi propis del treball d'un historiador o historiadora del segle XXI.

 

DÍPTIC INFORMATIU

Estructura del Grau