Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Història
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Durada: 4 anys 
Crèdits ECTS: 240 
Títol a què dóna dret: Graduat o Graduada en Història per la Universitat de Lleida 
Centre docent: Facultat de Lletres
Plaça de Víctor Siurana s/n (Campus de Rectorat) 
E 25001 Lleida 
Tel. +34 973 70 20 00
http://www.lletres.udl.cat

Pla d'estudis del Grau en Història                     

Prerrequisits: El Grau en Història no té prerrequisits 

 

Grau en Història

Quadre de Distribució dels crèdits
Curs Bàsics Obligatoris Optatius (1) TOTAL
1r 48 12 -- 60
2n 12 42 6 60
3r -- 30 + 6 Pràctiques
24 60
4t --

12 + 6 TFG

42 60
TOTAL 60 108 72 240

                                                          (1) Distribució orientativa

Curs 2021-22

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100064 PREHISTÒRIA GENERAL T 6
100060 INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA T 6
100062 ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL T 6
100061 LLENGUATGES I PRODUCCIÓ ARTÍSTICS (INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA DE L'ART) T 6
100063 PAISATGE, TERRITORI I SOCIETAT (INTRODUCCIÓ A LA GEOGRAFIA) T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100066 METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES SOCIALS T 6
100067 HISTÒRIA DEL PRÒXIM ORIENT I EGIPTE T 6
100068 ANÀLISI DE FONTS DOCUMENTALS T 6
100074 CORRENTS HISTORIOGRÀFIQUES B 6
100032 HISTÒRIA DE GRÈCIA I ROMA B 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100071 HISTÒRIA MODERNA I. ECONOMIA I SOCIETAT B 6
100070 ALTA EDAT MITJANA B 6
100069 ANTROPOLOGIA ECONÒMICA T 6
100073 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA S.XIX B 6
100072 HISTÒRIA ECONÒMICA I SOCIAL B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100077 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA S.XX B 6
100121 MOVIMENTS SOCIALS CONTEMPORANIS O 6
100086 ARQUEOLOGIA: INVESTIGACIÓ, PATRIMONI I SOCIETAT O 6
100075 BAIXA EDAT MITJANA B 6
100076 HISTÒRIA MODERNA II. POLÍTICA I CULTURA B 6
100065 HISTÒRIA AGRÀRIA T 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100082 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA B 6
100097 PALEOGRAFIA I DIPLOMÀTICA O 6
100087 HISTÒRIA SOCIAL D'AMÈRICA O 6
100078 MUNDIALITZACIÓ B 6
100045 ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA I ROMA O 6
100090 POBLES PREROMANS I ROMANITZACIÓ O 6
100033 MÓN ACTUAL B 6
100091 ARQUEOLOGIA MEDIEVAL O 6
100092 MÈTODES I TÈCNIQUES D'ARQUEOLOGIA O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100081 HISTÒRIA MODERNA DE LA MONARQUIA HISPÀNICA B 6
100089 ARQUEOLOGIA, TERRITORI I PAISATGE O 6
100080 HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ B 6
100079 PRÀCTIQUES EN EMPRESES I/O INSTITUCIONS B 6
100099 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA O 6
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100127 HISTÒRIA DEL PENSAMENT POLÍTIC O 6
100126 HISTÒRIA I CULTURA AFRICANA O 6
100124 SOCIETAT I CULTURA MODERNA O 6
100084 HISTÒRIA DEL PENSAMENT ECONÒMIC B 6
100123 SOCIETAT I CULTURA MEDIEVAL O 6
100128 ANTROPOLOGIA DE LA FAMÍLIA I EL PARENTIU O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100083 PATRIMONI CULTURAL: INTERVENCIÓ I GESTIÓ B 6
100093 ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS O 6
100094 PRÀCTIQUES D'EXCAVACIÓ O 6
100125 SOCIETAT I CULTURA CONTEMPORÀNIA O 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100085 TREBALL DE FI DE GRAU B 6