CASSANYES ROIG, ALBERT

Categoria: ASSOCIAT T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: HISTÒRIA
Email: albert.cassanyes@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Identitat Europea Medieval 1 EL PODER A L'EDAT MITJANA
MU en Identitat Europea Medieval 1 MÈTODES I FONTS D'INVESTIGACIÓ
MU en Identitat Europea Medieval 1 PENSAMENT MEDIEVAL I MEMÒRIA HISTÒRICA
MU en Identitat Europea Medieval 1 TEATRE, DANSA I EXPRESSIVITAT
MU en Identitat Europea Medieval 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Grau en Història (reverificació 2015) 3 ARQUEOLOGIA, TERRITORI I PAISATGE
Grau en Història (reverificació 2015) 3 HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ

Recerca

Grup de recerca: Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals 'Espai, Poder i Cultura'
Publicacions Any Autors Tipus
Antoni Cerdà, bisbe de Lleida (1449-1459) 2020 Cassanyes Roig, Albert Article d'investigació
Parroquias monásticas: la administración de parroquias foráneas por las órdenes religiosas en Mallorca durante la Edad Media (1229-1425) 2020 Cassanyes Roig, Albert Capítol de llibre d'investigació
Antoni Cerdà. Un mallorquí al servei de la Corona i la tiara 2020 Cassanyes Roig, Albert Llibre d'investigació
L'honor de Sant Llorenç com a exemple d'explotació cistercenca a la Mallorca de la postconquesta (segles XIII-XIV) 2019 Cassanyes Roig, Albert Acta congrés
La Iglesia de Mallorca y la redención de cautivos en la Baja Edad Media 2019 Albert Cassanyes Roig Article d'investigació
Nombramientos papales, designaciones reales: Nicolás V y la promoción de los allegados de Alfonso el Magnánimo (1447-1455) 2019 Albert Cassanyes Roig Article d'investigació
De Bellpuig a Bellpuig. Els premonstratesos, a de les Avellanes a Artà 2019 Cassanyes Roig, Albert; Fullana Puigserver, Pere Editor actes congrés
Bellpuig després dels premonstratesos: una possessió en un antic priorat 2019 Cassanyes Roig, Albert Acta congrés
Les històries de Lluc: el santuari en la historiografia mallorquina 2019 Cassanyes Roig, Albert Capítol de llibre d'investigació
AMENGUAL I BATLE, Josep. La Circular del bisbe Sever de Menorca sobre la conversió dels jueus (418-2018). Una crònica mediterrània abans de l'ocupació dels vàndals. Edició trilingüe del text. Institut 2019 Albert Cassanyes Roig Ressenya
Els procuradors del braç eclesiàstic de Lleida a les Corts catalanes durant el regnat de Joan II (1458-1479) 2019 Cassanyes Roig, Albert Acta congrés
Pujada i baixada dels Missioners dels Sagrats Cors a Lluc. Per obediència 2019 Amengual i Batlle, Josep; Cassanyes Roig, Albert Editor llibre d'investigació
La provisión de beneficios en la catedral de Lleida durante el episcopado de Antoni Cerdà (1449-1459) 2018 Albert Cassanyes Roig Article d'investigació
El Capítol catedralici de Mallorca a la segona meitat del segle XV (1450-1495) 2018 Albert Cassanyes Roig Article d'investigació
Los primeros cincuenta años del Hospital General de Mallorca: desde la fundación hasta la promulgación de las ordenaciones (1456-1514) 2018 Albert Cassanyes Roig Article d'investigació
La provisión de canonicatos y del obispado en Mallorca durante el reinado de Fernando II el Católico (1479-1516) 2018 Albert Cassanyes Roig Article d'investigació
Rafael Ramis Barceló. Doctores hispanos en Leyes y Cánones por la Universidad de La Sapienza de Roma (1549-1774) 2018 Albert Cassanyes Roig Ressenya
La Corona d'Aragona e l'Italia. Sesiones romanas del XX Congreso de Historia de la Corona de Aragón (Roma-Nápoles, 4 al 8 de octubre de 2017) 2018 Albert Cassanyes Roig Review
L'inventari dels béns de Gabriel Cerdà: aspectes de la vida quotidiana en una possessió de Santa Margalida (1491) 2017 Barceló Crespí, Maria; Cassanyes Roig, Albert Article d'investigació
AURELL CARDONA, Jaume. La historiografía medieval. Entre la historia y la literatura. Valencia: Publicacions de la Universitat de València, 2016. 181 p. 2017 Cassanyes Roig, Albert Ressenya
Los grados en Teología Tomista en la Universidad Luliana y Literaria de Mallorca (1692-1820) 2017 Albert Cassanyes Roig; Rafael Ramis Barceló Article d'investigació
La Universidad Luliana de Mallorca y la Guerra de Sucesión 2017 Cassanyes Roig, Albert Capítol de llibre d'investigació
El Cabildo catedralicio de Mallorca y la política de Fernando II el Católico 2017 Albert Cassanyes Roig Article d'investigació
El Col·legi de Sant Ignasi de Pollença després de l'expulsió dels jesuïtes (1767-1775) 2016 Albert Cassanyes Roig Article d'investigació
El Capítol catedralici de Ramon Llull (1232-1316) 2016 Cassanyes Roig, Albert Acta congrés
Franciscanismo y lulismo en Lérida durante la Edad Media (siglos XIII-XV) 2016 Albert Cassanyes Roig Article d'investigació
Els Sánchez Muñoz i la successió en la canongia de Llorenç Serralli (1431-1433) 2016 Cassanyes Roig, Albert Article d'investigació
De Mallorca a Nápoles, Lleida y Roma: los viajes del canónigo Gabriel Cerdà (1450-1491) 2016 Cassanyes Roig, Albert Article d'investigació
Women in the Medieval Monastic World 2016 Albert Cassanyes Roig Ressenya
Juníper Serra, catedràtic de la Universitat Lul·liana de Mallorca (1743-1749) 2016 Cassanyes Roig, Albert Acta congrés
La frontera californiana a finals del segle XVIII 2016 Cassanyes Roig, Albert; Seguí Beltran, Andreu Acta congrés
Nicolau Espanyol: una canongia accidentada (1380-1391) 2016 Cassanyes Roig, Albert Acta congrés
Ressenya a FULLANA PUIGSERVER, Pere: El bisbe arquitecte. Pere Joan Campins Barceló (1859-1915), Palma, Catedral de Mallorca, 2015, 628 p. 2016 Cassanyes Roig, Albert Ressenya
Los grados en Teología Luliana de la Universidad de Mallorca (1692-1824). 2016 Albert Cassanyes Roig; Rafael Ramis Barceló Article d'investigació
La modernització de l'espai de la Diòcesi de Mallorca durant el pontificat del bisbe Campins. 2015 Cassanyes Roig, Albert Acta congrés
Los grados en Teología escotista en la Universidad Luliana y Literaria de Mallorca (1692-1823) 2015 Cassanyes Roig, Albert; Ramis Barceló, Rafael Article d'investigació
Los graduados en Teología Suarista en la Universidad Luliana y Literaria de Mallorca (1694-1771) 2014 Cassanyes Roig, Albert; Ramis Barceló, Rafael Article d'investigació
Fray Junípero Serra y la Universidad Luliana y Literaria de Mallorca 2014 Albert Cassanyes Roig; Rafael Ramis Barceló Article d'investigació
Los graduados en Artes y Filosofía en la Universidad Luliana y Literaria de Mallorca I: (1692-1750) 2014 Albert Cassanyes Roig; Rafael Ramis Barceló Article d'investigació
VALENCIA, R. Al-Andalus y su herencia 2014 Albert Cassanyes Roig Ressenya
Los grados de Artes y Filosofía en la Universidad Luliana y Literaria de Mallorca 2014 Albert Cassanyes Roig; Rafael Ramis Barceló Article d'investigació
Los graduados en Artes y Filosofía en la Universidad Luliana y Literaria de Mallorca II: (1750-1821) 2014 Albert Cassanyes Roig; Rafael Ramis Barceló Article d'investigació
Monges i patrimoni del monestir de Santa Magdalena de la ciutat de Mallorca a mitjans del segle XIV 2014 Albert Cassanyes Roig Article d'investigació
El Dorado en el Pantano. Oro, esclavos y almas entre los Andes y la Amazonia 2014 Cassanyes Roig, Albert Ressenya
Graduados en leyes y cánones en la Universidad Luliana y Literaria de Mallorca (1694-1830) 2013 Albert Cassanyes Roig; Rafael Ramis Barceló Article d'investigació
BERNARDO ARES, José Manuel de; ECHEVARRÍA PEREDA, Elena (coords.). Las Cortes de Madrid y Versalles en el año 1707. Estudio traductológico e histórico de las correspondencias real y diplomática 2013 Albert Cassanyes Roig Ressenya
VIBOT, Tomàs. El viatge de Juníper Serra (Mallorca-Califòrnia) 2013 Albert Cassanyes Roig Ressenya
La fundació de la Congregació de l'Esperit Sant i la seva tasca de beneficència a l'Hospital General de Mallorca (1598-1605) 2013 Albert Cassanyes Roig Article d'investigació
El col¿legi de Monti-sion després de l'expulsió del jesuïtes (1767-1772) 2012 Albert Cassanyes Roig Article d'investigació
El atentado antiluliano de 1699 en el marco ideológico de la Universidad de Mallorca 2012 Albert Cassanyes Roig; Rafael Ramis Barceló Article d'investigació
VALENCIANO LÓPEZ, V. La Mallorca de 1812 i el pare Traggia, València, 2010 2012 Albert Cassanyes Roig Ressenya
Les disputes en el Col¿legi de Medicina de la Universitat Literària de Mallorca (1696-1699) 2011 Albert Cassanyes Roig Article d'investigació
PLANAS ROSSELLÓ, A.; RAMIS BARCELÓ, R. La Facultad de leyes y cánones de la Universidad Luliana y Literaria de Mallorca, Madrid, 2011 2011 Albert Cassanyes Roig Ressenya