BENITO MONCLÚS, PERE

Categoría: AGREGADO/A
Perfil académico: Doctorado
Departamento: HISTORIA
Email: pere.benito@udl.cat

Docencia

Enseñanza Curso Asignatura
MU en Identidad Europea Medieval 1 ECONOMÍA Y SOCIEDAD
MU en Identidad Europea Medieval 1 TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
Grado en Historia, Geografía e Historia del Arte (UOC-UdL) 2 HISTORIA MEDIEVAL
Grado en Historia 2 HISTORIA AGRARIA
Grau en Geografia 3 HISTORIA AGRARIA
Grado en Historia, Geografía e Historia del Arte (UOC-UdL) 4 GRANDES IMPERIOS EUROASIÁTICOS MEDIEVALES

Investigación

Grupo de investigación: Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals 'Espai, Poder i Cultura'
Tesis Año Dirección
Fabricació i Circulació de Moneda local a la Catalunya dels segles XIII-XVI 2013 Pere Benito i Monclús
Senyoria de la terra i tinença pagesa. Estudi sobre les relacions agràries al comtat de Barcelona de la fi dels sistemes d’explotació dominical als orígens de l’emfiteusi (segles XI-XIII) 2001 Salrach i Marès. Josep Maria
Publicaciones Año Autores Tipo
Fams endèmiques, fams episòdiques. Crisis i conjuntures frumentàries als comtats de Barcelona, Osona, Manresa i Girona (990-1090) 2022 Benito i Monclús, Pere Article d'investigació
El cicle de mortalitat epidèmica i fam de 1093-1095 a Europa: anatomia d'una crisi-frontissa 2022 Benito i Monclús, Pere Article d'investigació
Les crisis econòmiques medievals: entre la teoria dels cicles i la praxis historiogràfica 2020 Benito i Monclús, Pere Capítol de llibre d'investigació
Crisis de subsistencia y políticas frumentarias en la Barcelona medieval 2019 Benito i Monclús, Pere Capítol de llibre d'investigació
Pedro II el Católico y Occitania: la gestación de un ambicioso proyecto político 2019 Benito i Monclús, Pere Article en revista divulgativa
El mas català com a estructura senyorial: canvis i continuïtats al llarg de l'Edat Mitjana 2019 Benito i Monclús, Pere Capítol de llibre d'investigació
Corpus documental 2018 Vela i Aulesa, Carles; Benito i Monclús, Pere; Ginebra i Molins, Rafael; Huguet-Termes, Teresa; Pili, Roberto; Sendra i Bertran, Pilar Capítol de llibre d'investigació
Guerres menant à la famine. Croisade et cherté en Catalogne (1113-1115 et 1234-1235) 2018 Benito i Monclús, Pere Capítol de llibre d'investigació
El rey frente a la carestía. Políticas frumentarias de estado en la Europa medieval 2018 Benito i Monclús, Pere Capítol de llibre d'investigació
Esclavitud, llibertat, servitud. Del món antic a la societat feudal. Conversa amb Josep Maria Salrach 2018 Benito i Monclús, Pere ; Salrach, Josep Maria Publicacions Multimèdia docents
Políticas contra el hambre y la carestía en la Europa medieval 2018 Palermo, Luciano; Fara, Andrea; Benito, Pere Editor llibre d'investigació
Crisis a l'Edat Mitjana 2018 Benito i Monclús, Pere ; Furió i Diego, Antoni Publicacions Multimèdia docents
El pa a l'Edat Mitjana. De símbol de la civilització a aliment estratègic. Conversa amb Antoni Riera i Melis 2018 Benito i Monclús, Pere ; Riera i Melis, Antoni Publicacions Multimèdia docents
Les espècies en la Història de l'Occident medieval. Conversa amb Paul Freedman 2018 Benito i Monclús, Pere ; Freedman, Paul H. Publicacions Multimèdia docents
'Expertise et valeur des choses au Moyen Âge. II. Savoirs, écritures, pratiques', FELLER, Laurent; RODRÍGUEZ, Ana (eds.) 2018 Benito i Monclús, Pere Review
Presentación. Presentazione 2018 Palermo, Luciano; Fara, Andrea; Benito i Monclús, Pere Capítol de llibre d'investigació
Estat, nació i imperi. Poder i identitats col·lectives a l'Edat Mitjana. Conversa amb Flocel Sabaté 2018 Benito i Monclús, Pere ; Sabaté, Flocel Publicacions Multimèdia docents
La creació d'un estat patrimonial del Casal de Barcelona al nord dels Pirineus 2017 Benito i Monclús, Pere Capítols altres llibres
An Intense but Stymied Occitan Campaign 2017 Benito i Monclús, Pere Capítol de llibre d'investigació
Fams immortalitzades. El 'mal any primer' (1333-1334) dins l'annalística catalana de la Baixa Edat Mitjana 2017 Benito i Monclús, Pere; Maltas i Montoro, Joan Capítol de llibre d'investigació
Relatoria de les comunicacions de l'àmbit 1. Alimentació 2017 Benito i Monclús, Pere Acta congrés
El projecte occità de Pere el Catòlic 2017 Benito i Monclús, Pere Capítols altres llibres
La Gran Guerra Occitana 2017 Benito i Monclús, Pere Capítols altres llibres
Aux frontières de la servitude: coutume de Cerdagne versus observance de Catalogne dans une renonciation de droits (1324) 2017 Benito i Monclús, Pere Capítol de llibre d'investigació
Crisis de subsistència i polítiques frumentàries a la Barcelona medieval 2016 Benito i Monclús, Pere Capítol de llibre d'investigació
Carlos Laliena Corbera, Siervos medievales de Aragón y Navarra en los siglos XI-XIII, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2012 2016 Benito i Monclús, Pere Review
Del Atlántico norte al Mediterráneo-ciudad. Observaciones sobre los espacios de origen y difusión de la carestía en la Europa medieval (1080-1260) 2016 Benito i Monclús, Pere Capítol de llibre d'investigació
The Catalan-Aragonese Expedition to Toulouse and the Submission of Nice and Forcauquier (1175-1177): a before and an after in the course of the Great Occitan War 2015 Benito i Monclús, Pere Article d'investigació
Llibertat, protectorat, sobirania. Els aranesos i la Corona d'Aragó (1104-1283) 2015 Benito i Monclús, Pere Capítol de llibre d'investigació
La Reintegració de la Vall d'Aran a Catalunya 2015 Benito Monclús, Pere; Ferrer i Mallol, María Teresa; Sanllehy Sabi, M. Àngels; Carrera, Aitor Llibre d'investigació
"Se redimere et collum excutere a iugo servitutis. Retorica e terminologia della servitù e dei diritti servili nella Catalogna dei secoli XII-XIII" 2015 Benito i Monclús, Pere Capítol de llibre d'investigació
Hacer visible lo invisible: dando voz a personas y sus espacios desde la didáctica de la Historia en el grado de Educación Primaria 2015 Llonch, N.; Alonso, N.; Benito, P. Acta congrés
Presentación 2014 Benito i Monclús, Pere; Riera i Melis, Antoni Capítol de llibre d'investigació
Sur le sens du mot conductum dans les plus anciens contrats catalans de métayage (XIe-XIIIe siècle): un éclairage sur le problème du salariat agraire médiéval 2014 Benito i Monclús, Pere Capítol de llibre d'investigació
Mobiliser des savoirs dans les campagnes médiévales et modernes (Catalogne, Languedoc, Provence) 2014 Verna, Catherine; Benito, Pere Article d'investigació
Salaire et salariat dans l’historiographie ibérique médiévale: Castille, Aragon et Navarre 2014 Benito i Monclús, Pere Capítol de llibre d'investigació
Savoirs des campagnes. Catalogne, Languedoc, Provence, XIIe-XVIIIe siècles 2014 Verna, Catherine; Benito, Pere Editor llibre d'investigació
Ferran Garcia-Oliver, The Valley of the Six Mosques: Work and Life in Medieval Valldigna, Turnhout, Brepols, 2011 2014 Benito i Monclús, Pere Review
Guerra y carestía en la Europa medieval 2014 Benito i Monclús, Pere; Riera i Melis, Antoni Editor actes congrés
Los beneficiarios del impuesto en la Corona de Aragón. Élites urbanas y rurales 2014 Benito i Monclús, Pere Capítol de llibre d'investigació
'Grutes' dans un pays sans grottes. Les aménagements souterrains dans la région de Barcelone,du Moyen Âge à nos jours 2014 Benito i Monclús, Pere Capítol de llibre d'investigació
Casa rural y niveles de vida en el entorno de Barcelona a fines de la Edad Media 2013 Benito i Monclús, Pere Capítol de llibre en premsa
Marché foncier et besoin d’expertise dans la Catalogne du Xe-XIIe siècles. Le rôle des “boni homines” comme estimateurs de biens 2013 Benito i Monclús, Pere Capítol de llibre d'investigació
Jurisdiccions compartides i 'ius maletractandi'. A propòsit d'una disputa sobre el dret de maltractar a la 'domus' aloera de Canals (1302) 2013 Benito i Monclús, Pere Capítol de llibre d'investigació
Crisis alimentarias en la Edad Media: modelos, explicaciones y representaciones 2013 Benito i Monclús, Pere Editor actes congrés
L'Almoina de la seu de Barcelona. Gènesi i formació d'un sistrema integrat de comptabilitat (1283-1419) 2013 Benito i Monclús, Pere Capítol de llibre d'investigació
De Labrousse a Sen. Modelos de causalidad y paradigmas interpretativos de las crisis alimentarias preindustriales 2013 Benito i Monclús, Pere Capítol de llibre d'investigació
Subsistence crisis and grain policies 2013 Benito i Monclús, Pere Capítol de llibre d'investigació
Pleitear contra el señor del castillo y bajo su jurisdicción. Resistencias de los campesinos catalanes frente a la servidumbre de las obras de “castell termenat”. 2012 Benito i Monclús, Pere Article d'investigació
Veus: 'Complantatio', 'Comtat', 'usatge 'Cunctis Pateat”', 'Emfiteusi', 'Feudalisme', 'Tasca' 2012 Benito i Monclús, Pere Pàgina web
Food systems 2012 Benito, Pere Capítols altres llibres
Famines sans frontières en Occident avant la « conjoncture de 1300 ». À propos d’une enquête en cours 2012 Benito i Monclús, Pere Capítol de llibre d'investigació
La senyoria rural en temps de Jaume I. La forja d’un nou ordre jurídic. 2012 Benito i Monclús, Pere Acta congrés
Elites rurales et intermédiaires de la seigneurie en Catalogne (XIIe-XIVe s.). Fortunes et stratégies d’acroissement 2012 Benito i Monclús, Pere Article d'investigació
Las crisis alimenticias en la Edad Media: carácteres generales, distinciones y paradigmas interpretativos 2011 Benito i Monclús, Pere Acta congrés
Els pergamins de l'Arxiu Comtal de Barcelona, de Ramon Berenguer I a Ramon Berenguer IV 2010 Baiges, Ignasi; Feliu, Gaspar; Salrach, Josep Maria; Benito, Pere; Conde, Rafael; Farías, Víctor; Galceran, Pere; Pons, Margot; Sadurní, Núria; Torra, Alberto Llibre d'investigació
Del castillo al mercado y al silo. La gestión de la renta cerealista de la Almoina de Barcelona en la castellanía de Sitges (1354-1366) 2010 Benito i Monclús, Pere Article d'investigació
Bruit de sabres. Repercussions directes et indirectes de la croisade albigeoise dans la seigneurie catalane du XIIIe siècle 2010 Benito i Monclús, Pere Acta congrés
De la coutume à champart au cens fixe. Géographie, rythme, portée et signification des conversions “à cens” dans la seigneurie foncière barcelonaise (1190-1350) 2009 Benito i Monclús, Pere Acta congrés
Retour au Toulousain. Famines graves, exode et persistance de la famine en Catalogne à l’époque du comte Raimond Borrell (1000-1018) 2009 Benito i Monclús, Pere Capítol de llibre d'investigació
L’expansió territorial ultrapirinenca de Barcelona i de la Corona d’Aragó : guerra, política i diplomàcia (1067-1213) 2009 Benito i Monclús, Pere Capítol de llibre d'investigació
Poblament i territori a cavall de les dues Catalunyes. Masos i viles noves a l'entorn d'Igualada: la quadra de Vilanova del Camí (1188-1482) 2009 Benito i Monclús, Pere Acta congrés
Carestía y hambruna en las ciudades de Occidente durante la Edad Media. Algunos rasgos distintivos 2009 Benito Monclús, Pere Acta congrés
Corpus documental 2009 Benito i Monclús, Pere; Sendra i Bertran, Pilar; Vela i Aulesa, Carles Capítol de llibre d'investigació
Mapa 'Europa el 1348' 2007 Benito, Pere Altres
Crisis de subsistencia y crisis agrarias en la Edad Media 2007 Oliva Herrer, Hipólito Rafael; Benito i Monclús, Pere Editor actes congrés
Agents du pouvoir ou entrepreneurs ruraux? Les intermédiaires de la seigneurie en Catalogne médiévale, essor et déclin 2007 Benito i Monclús, Pere Acta congrés
Els primers pelegrins catalans a Sant Jaume de Compostel·la (segles XI-XII): identitat, perfil social i procedència geogràfica 2007 Benito i Monclús, Pere Acta congrés
Mapa 'Europa a la mort de Jaume Huguet (1492)' 2006 Benito, Pere Altres
“Et si sterilitas, ut solet, in terra illa fuerit...” Frecuencia, longevidad y gravedad de las carestías en Cataluña durante la “fase de crecimiento” de la economía medieval (siglos XI-XIII) 2006 Benito i Monclús, Pere Acta congrés
Morir de fam a l’Edat Mitjana davant la indiferència de parents i amics. Conseqüències extremes de les caresties dels segles XI-XII en la societat rural catalana 2005 Benito i Monclús, Pere Acta congrés
Mapa 'Europa durant el primer internacional (v. 1380/v. 1400)' 2005 Benito, Pere Altres
Història medieval 2005 Sabaté, Flocel (dir); Benito, Pere; Closa, Francesc; Corberó, Montserrat; Gras, Mercè; Gual, Valentí. Capítol de llibre d'investigació
Semblança del Dr. Àngel Fàbrega i Grau, historiador i canonge arxiver emèrit de la Catedral de Barcelona 2005 Benito i Monclús, Pere Capítol de llibre d'investigació
De la guerra de l'Empordà (1128) a la mortaldat de 1131: gènesi, extensió i extinció d'una fam. Per a una història de les crisis alimentàries a la Catalunya medieval 2005 BENITO I MONCLÚS, Pere Article d'investigació
La submissió del comte Hug IV d’Empúries i de la noblesa emporitana a l’Església de Girona (1226-1229): una repercussió de la croada albigesa liderada per Lluís VIII, rei de França, a Catalunya 2005 Benito i Monclús, Pere Acta congrés
Crisi i reforma del règim econòmic intern de les comunitats monàstiques benedictines. Les “Consuetudines” de Sant Cugat del Vallès (circa 1223) com a model dins la província Tarraconense 2004 Benito i Monclús, Pere Acta congrés
Medieval History (2002-2004) 2004 Benito i Monclús, Pere Review
Et hoc facimus propter necessitatem famis...' Possibilitats de les fonts documentals catalanes per a l'estudi de les crisis alimentàries dels segles X-XIII 2004 BENITO I MONCLÚS, Pere Article d'investigació
Fams i caresties a la Mediterrània occidental durant la Baixa Edat Mitjana. El debat sobre 'les crisis de la crisi' 2004 BENITO I MONCLÚS, Pere Article d'investigació
Entre la beneficencia y la 'familiaritas': la contratación del'victum et vestitum' en los monasterios catalanes durante los siglos XI-XIII. Una respuesta institucional alternativa ante el hambre como 2004 BENITO I MONCLÚS, Pere Article d'investigació
L’heretament d’Adelaida de Sant Vicenç en favor del seu fill Guadall Guillem (1095) 2003 Benito i Monclús, Pere Acta congrés
Senyoria de la terra i tinença pagesa al comtat de Barcelona (segles XI-XIII) 2003 Benito i Monclús, Pere Llibre d'investigació
Josep Serrano Daura, Senyoriu i municipi a la Catalunya Nova (segles XII-XIX), Barcelona, Fundació Noguera, 2000 2003 Benito i Monclús, Pere Review
Actes del col·loqui de tardor: E1 mas medieval a Catalunya, ['Quaderns', 19], Banyoles, Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, 1998 2003 Benito i Monclús, Pere Review
Fuentes toponímicas en los pergaminos condales de Cancillería del Archivo de la Corona de Aragón (s. IX-XII) y su valoración histórica ['Rúbrica', 6], Barcelona, Universitat de Barcelona, 1997 2003 Benito i Monclús, Pere Review
Laureà Pagarolas i Sabaté, Els templers de les terres de l'Ebre (Tortosa). De Jaume I fins a l'abolició de l'Orde (1213-1312), Tarragona, Diputació de Tarragona, 1999 2002 Benito i Monclús, Pere Review
Pierre Riché, Les Grandeurs de l'an mille, París, Bartillat, 1999 2002 Benito i Monclús, Pere Review
Senyoria de la terra i tinença pagesa. Estudi sobre les relacions agràries al comtat de Barcelona de la fi dels sistemes d'explotació dominical als orígens de l'emfiteusi (segles XI-XIII) 2002 BENITO I MONCLÚS, Pere Article d'investigació
La vida medieval al Vallès Oriental. Sobre els canvis socials als segles X i XII 2002 Benito i Monclús, Pere Review
Eric Bournazel; Jean Pierre Poly, Les féodalités, París, Presses Universitaires de France, 1998 2002 Benito i Monclús, Pere Review
Adam J. Kosto, Making Agreements in Medieval Catalonia. Power, Order, and the Written Word, 1000-1200, Cambridge, Cambridge University Press, 2001 2002 Benito i Monclús, Pere Review
La Península Ibérica en la era de los descubrimientos (1391-1492). Actas de las III Jornadas Hispano-Portuguesas de Historia Medieval, Sevilla, 25-30 de noviembre de 1991, Sevilla, Junta de Andalucía 2001 Benito i Monclús, Pere Review
VII centenari dels Costums d'Orta (1296/1996). Actes de les jornades d'estudi. Orta, 25, 26 i 27 d'octubre de 1996, Horta de Sant Joan, Ajuntament d'Horta de Sant Joan, 1997 2001 Benito i Monclús, Pere Review
Josep Maria Vila (ed.), 'Partinuples. Précis sur la romance catalane. Histoire du vaillant chevalier Tiran le Blanc' (facsímils d'unes desconegudes impressions franceses de 1779 i 1783), Girona, Diput 2001 Benito i Monclús, Pere Review
Gabriella Airaldi (comp.), La vie del Mediterraneo. Idee, uomini, oggetti (secoli XI-XVI). Genova, 19-20 aprile 1994, Génova, Università degli Studi di Genova, 1997 2001 Benito i Monclús, Pere Review
Anna Mª Álvarez Fortes, El sentit de la mort en l'Elx medieval. Un llibre de clàusules testamentàries de l'església de Santa Maria (1294-1444), Alacant, Institut de Cultura 'Juan Gil-Albert' - Diputac 2001 Benito i Monclús, Pere Review
'L'anthroponymie, document de l'histoire sociale des mondes méditerranéens médiévaux. Actes du colloque international organisé par l'École française de Rome avec le concours du GDR 955 du CNRS. 'Genès 2001 Benito i Monclús, Pere Review
Antroponímia valenciana del segle XIV. Nòmines de la ciutat de València (1368-69 i 1373) Estudi, edició i índexs per Agustín Rubio Vela i Mateu Rodrigo Lizondo, València / Barcelona, Institut Universi 2001 Benito i Monclús, Pere Review
Johan David, L'outil, ['Typologie des sources du Moyen Âge occidental', fasc. 78], Brepols, Turnhout-Belgium, Université Catholique de Louvain, 1997 2001 Benito i Monclús, Pere Review
Luis Miguel Díez de Salazar Fernández (¿), Ferrerías guipuzcoanas. Aspectos socio-económicos, laborales y fiscales (siglos XIV-XVI), Donostia-San Sebastián, Instituto Dr. Camino de Historia Donostiarr 2001 Benito i Monclús, Pere Review
Andrea Garcia, Museus d'Art de Barcelona: antecedents, gènesi i desenvolupament fins l'any 1915, Barcelona, Museu Nacional d'Art de Catalunya, 1997 2001 Benito i Monclús, Pere Review
Carlos Laliena Corbera; Juan F. Utrilla Utrilla (eds.), De Toledo a Huesca. Sociedades medievales en transición a finales del siglo XI (1080-1100), Universidad de Zaragoza, Institución 'Fernando el Ca 2001 Benito i Monclús, Pere Review
Bruno Laurioux, Les livres de cuisine médiévaux, ['Typologie des sources du Moyen Âge occidental', fasc. 77], Brepols, Turnhout-Belgium, Université Catholique de Louvain, 1997 2001 Benito i Monclús, Pere Review
Amleto Spicciani, Benefici, livelli, feudi. Intreccio di rapporti tra chierici e laici nella Tuscia medioevale. La creazione di una società politica, Pisa, Edizioni Ets, 1996 2001 Benito i Monclús, Pere Review
Amleto Spicciani (comp.), La devozione dei bianchi nel 1399. Il miracolo del Crocifisso di Borgo a Buggiano, Florència, Edizioni Ets, 1998 2001 Benito i Monclús, Pere Review
Lluís To Figueras, Família i hereu a la Catalunya nord-oriental (segles X-XII), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997 2001 Benito i Monclús, Pere Review
Cinzio Violante, La fine della 'grande illusione'. Uno storico europeo tra guerra e dopoguerra, Henri Pirenne (1914-1923). Per una rilettura della 'Histoire de l'Europe', Bologna, Società editrice il 2001 Benito i Monclús, Pere Review
La formació de la gran tinença pagesa i la creació del mas com a estructura senyorial (segles XII-XIII) 2001 Benito i Monclús, Pere Acta congrés
Ramón Carrilero Martínez, Paleografía y diplomática albacetenses. Iniciación al conocimiento de los fondos documentales del Archivo Histórico Provincial de Albacete (siglos XIII al XVII), Albacete, In 2001 Benito i Monclús, Pere Review
Catálogo dos Códices da Livraria de Mao do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra na Biblioteca Pública Municipal do Porto, Porto, Biblioteca Pública Municipal, 1997 2001 Benito i Monclús, Pere Review
Els 'clamores' de Sant Cugat contra el fill del Gran Senescal i altres episodis de terrorisme nobiliari 2000 BENITO I MONCLÚS, Pere Article d'investigació
Poder i societat al Maresme medieval: els Sant Vicenç (1022-1271) 2000 Benito i Monclús, Pere Acta congrés
L'alou del monestir de Sant Pol a la marina del comtat de Barcelona (996). Un document inèdit localitzat dins la col•lecció Joan Gili conservada a la Houghton Library, Harvard University 2000 Benito i Monclús, Pere Article d'investigació
Santiago Vidiella, Contribución al Catálogo de Comendadores de Alcañiz. Orden de Calatrava, Centro de Estudios Bajoaragoneses, 1997 2000 Benito i Monclús, Pere Review
Josep Serrano Daura, Els Costums d'Orta (1296). Estudi introductori i edició, Ajuntament d'Horta de Sant Joan, 1996 2000 Benito i Monclús, Pere Review
José Enrique Ruiz-Domènec, Ricard Guillem. Un sogno per Barcellona, Nàpols, Edizioni Athena, 1999 2000 Benito i Monclús, Pere Review
Imma Ollich; Maria Ocaña; Maties Ramisa; Montserrat de Rocafiguera, A banda i banda del Ter. Història de Roda, Ajuntament de Roda de Ter, 1995 2000 Benito i Monclús, Pere Review
Gener Gonzalvo i Bou, Sant Oleguer (1060-1137). Església i poder a la Catalunya naixent, Barcelona, Rafael Dalmau, 1998 2000 Benito i Monclús, Pere Review
José Angel García de Cortázar; José Antonio Munita; Luis Javier Fortún (eds.). Codiphis. Catálogo de colecciones diplomáticas hispano-lusas de época medieval, Santander, Fundación Marcelino Botín, 199 2000 Benito i Monclús, Pere Review
R. Congost; Ll. To, Homes, Masos, Història. La Catalunya del nord-est (segles XI-XX), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1999 2000 Benito i Monclús, Pere Review
Thomas N. Bisson, Tormented voices. Power, Crisis, and Humanity in Rural Catalonia 2000 Benito, Pere Review
La justícia de Sant Cugat (1231-1260) 2000 Benito i Monclús, Pere Acta congrés
En els marges de la senyoria. Alous monàstics i pagesos dins de jurisdiccions baronials (1160-1230) 2000 Benito i Monclús, Pere Acta congrés
Documentació medieval sobre Cervera dins la col·lecció Joan Gili conservada a la Houghton Library, Harvard University 1999 Benito i Monclús, Pere Article d'investigació
Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I 1999 Feliu, Gaspar; Salrach, Josep Maria (dirs.); Arnall, Maria Josefa; Baiges, Ignasi (coords.); Benito, Pere; Conde, Rafael; Farías, Víctor; To, Lluís. Llibre d'investigació
CODIPHIS. Catálogo de colecciones diplomáticas hispano-lusas de época medieval. Fitxes: 102, 145, 161, 310, 323, 356, 439, 571, 572, 603, 629, 661, 692, 735, 757, 946, 948, 983, 1018 1999 GARCÍA DE CORTÁZAR, J.A.; MUNITA J.A.; FORTÚN, L.J. Altres
Clergues 'feudataris'. La disgregació del patrimoni de la seu de Barcelona i els orígens del sistema beneficial (1091-1157) 1999 BENITO I MONCLÚS, Pere Article d'investigació
Els habitants de Vilassar enfront de la senyoria arbitrària dels Sant Vicenç (1229). Un document inèdit procedent de l'antic Arxiu del Marquesat de Moja conservat a la Biblioteca de Catalunya 1999 Benito i Monclús, Pere Article d'investigació
El plet dels homes francs de Sarrià (1258). Crisi i pervivència de l'alou pagès a la Catalunya Vella 1999 Benito i Monclús, Pere Capítol de llibre d'investigació
Fams atroces a la Catalunya de l’any 1000 1999 Benito i Monclús, Pere Acta congrés
Contractes agraris i tinença de la terra 1998 Benito, Pere Altres
La renta de la tierra en los lugares del dominio real del del condado de Barcelona: notas al “capbreu” de 1151 1997 Benito i Monclús, Pere Acta congrés
Religiositat popular: de l'ortodòxia a la persecució 1996 Benito, Pere Altres
Three Typological Approaches to Catalonian Archival Evidence, 10-12 centuries 1996 BENITO I MONCLÚS, Pere; KOSTO, Adam J.; TAYLOR, Nathaniel Article d'investigació
Le clergé parroissial du Maresme (évêché de Barcelone) d'après les visites pastorales (1305-1447). Recherches sur le thème du concubinage 1995 Benito i Monclús, Pere Capítol de llibre d'investigació
La parròquia: territori, homes i drets 1995 Benito, Pere Altres
Santa Cecília de Montserrat i els capbreus de 1259 i 1334: Aproximació a l'estructura d'un domini territorial monàstic 1994 Benito i Monclús, Pere Article d'investigació
L'obertura al mar d'una societat feudal. La gènesi dels primers veïnats marítims de la comarca del Maresme: Vilassar, 1400-1550 1994 Benito i Monclús, Pere Capítol de llibre d'investigació
"Hoc est breve..." L'emergència del costum i els orígens de la pràctica de capbrevació (segles XI-XIII) 1993 Benito i Monclús, Pere Capítol de llibre d'investigació
134 articles d'història de torres, castells, viles i despoblats de l'antic comtat de Pallars: p. 40-50, 112, 118, 122, 126-127, 133, 153-154, 167, 170, 190, 192-194, 210-211, 212-213, 218, 224, 228, 2 1993 Benito i Monclús, Pere Altres
Les parròquies del Maresme a la Baixa Edat Mitjana. Una aproximació des de les visites pastorals (1305-1447) 1992 Benito i Monclús, Pere Llibre d'investigació
Peter Spufford: Dinero y moneda en la Europa Medieval 1992 Benito, Pere Review
Articles d'història dels castells de Premià, Palafolls, Montpalau i Vilassar (Maresme): p. 439, 503-504, 508, 532-534. 1992 Benito i Monclús, Pere Altres
Els homes de Sant Pol del veïnat del Sant Crist. Gènesi, evolució de l'habitat i estructures dominicals d'un antic veïnat de Vilassar 1991 Benito, Pere Article d'investigació
Gaspar Feliu i Monfort: El funcionament del règim senyorial a l'Edat Moderna. L'exemple del Pla d'Urgell 1991 Morelló i Baget, Jordi; Benito i Monclús, Pere Review
Violències feudals i diferenciació social pagesa. Els homes de Sant Marçal del Montseny a Vilassar i Argentona a la segona meitat del segle XII 1990 Benito, Pere Article d'investigació
La vinya i el vi en la història 1990 Benito i Monclús, Pere Review
Mil anys de producció, comerç i consum de vins i begudes alcohòliques als Països Catalans. III Col.loqui d'Història Agrària celebrat a Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia del 14 al 18 de feb 1990 Benito i Monclús, Pere Review
La moral sexual de clergues i laics a les parròquies del Maresme a partir de les visites pastorals (1305-1447) 1990 Garrigós i Cabezas, Helena; Benito i Monclús, Pere Article d'investigació