Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100064 PREHISTÒRIA GENERAL T 6
100060 INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA T 6
100063 PAISATGE, TERRITORI I SOCIETAT (INTRODUCCIÓ A LA GEOGRAFIA) T 6
100062 ANTROPOLOGIA CULTURAL I SOCIAL T 6
100061 LLENGUATGES I PRODUCCIÓ ARTÍSTICS (INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA DE L'ART) T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100066 METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES SOCIALS T 6
100074 CORRENTS HISTORIOGRÀFIQUES B 6
100032 HISTÒRIA DE GRÈCIA I ROMA B 6
100067 HISTÒRIA DEL PRÒXIM ORIENT I EGIPTE T 6
100068 ANÀLISI DE FONTS DOCUMENTALS T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100070 ALTA EDAT MITJANA B 6
100071 HISTÒRIA MODERNA I. ECONOMIA I SOCIETAT B 6
100072 HISTÒRIA ECONÒMICA I SOCIAL B 6
100073 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA S.XIX B 6
100069 ANTROPOLOGIA ECONÒMICA T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100065 HISTÒRIA AGRÀRIA T 6
100086 ARQUEOLOGIA: INVESTIGACIÓ, PATRIMONI I SOCIETAT O 6
100077 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA S.XX B 6
100076 HISTÒRIA MODERNA II. POLÍTICA I CULTURA B 6
100075 BAIXA EDAT MITJANA B 6
100121 MOVIMENTS SOCIALS CONTEMPORANIS O 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100087 HISTÒRIA SOCIAL D'AMÈRICA O 6
100098 ANTROPOLOGIA POLÍTICA O 6
100091 ARQUEOLOGIA MEDIEVAL O 6
100078 MUNDIALITZACIÓ B 6
100033 MÓN ACTUAL B 6
100092 MÈTODES I TÈCNIQUES D'ARQUEOLOGIA O 6
100097 PALEOGRAFIA I DIPLOMÀTICA O 6
100082 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA B 6
100046 ANTROPOLOGIA DE LA RELIGIÓ O 6
100045 ARQUEOLOGIA DE GRÈCIA I ROMA O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100099 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA O 6
100080 HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ B 6
100079 PRÀCTIQUES EN EMPRESES I/O INSTITUCIONS B 6
100095 PREHISTÒRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA I LES BALEARS O 6
100081 HISTÒRIA MODERNA DE LA MONARQUIA HISPÀNICA B 6
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100127 HISTÒRIA DEL PENSAMENT POLÍTIC O 6
100084 HISTÒRIA DEL PENSAMENT ECONÒMIC B 6
100123 SOCIETAT I CULTURA MEDIEVAL O 6
100124 SOCIETAT I CULTURA MODERNA O 6
100088 CIVILITZACIÓ MEDIEVAL O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100083 PATRIMONI CULTURAL: INTERVENCIÓ I GESTIÓ B 6
100125 SOCIETAT I CULTURA CONTEMPORÀNIA O 6
100093 ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS O 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100085 TREBALL DE FI DE GRAU B 6