Estructura general de la titulació

Titulació: Grau en Història
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Durada: 4 anys 
Crèdits ECTS: 240 
Títol a què dóna dret: Graduat o Graduada en Història per la Universitat de Lleida 
Centre docent: Facultat de Lletres
Plaça de Víctor Siurana s/n (Campus de Rectorat) 
E 25001 Lleida 
Tel. +34 973 70 20 00
http://www.lletres.udl.cat

Pla d'estudis

Pla d'estudis del Grau en Història                     

Prerrequisits: El Grau en Història no té prerrequisits 

Grau en Història

Quadre de Distribució dels crèdits
Curs Bàsics Obligatoris Optatius (1) TOTAL
1r 48 12 -- 60
2n 12 42 6 60
3r -- 30 + 6 Pràctiques
24 60
4t --

12 + 6 TFG

42 60
TOTAL 60 108 72 240

                                                          (1) Distribució orientativa

Mencions

El Grau d’Història ofereix una menció en Arqueologia que l'estudiantat pot cursar de forma opcional. Per a això haurà de matricular 48 crèdits optatius en els cursos 2n, 3r i 4t.

Algunes d’aquestes assignatures s'ofereixen biennalment de manera rotatòria. L'estudiantat ha de matricular totes les que s'ofereixin quan cursi tercer i també quan cursi el quart any.

Assignatures permanents:

Segon curs:     100086 Arqueologia: investigació, patrimoni i societat

Tercer curs:     100092 Mètodes i tècniques d'Arqueologia

Quart curs:      100093 Anàlisis i interpretació de materials arqueològics

Assignatures biennals rotatòries, de tercer/quart curs:

Assignatures biennals rotatòries
Codi Assignatura

100045

100090

Arqueologia de Grècia i Roma

Pobles preromans i romanització

100095

 

100094

 

Prehistòria de la Península Ibèrica i les Balears (Assignatura que no és de la menció en arqueologia)

Pràctiques d'excavació

100091

100089

 

Arqueologia medieval

Arqueologia, territori i paisatge

 

Menció d'Arqueologia: planificació 2023-2024

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100060 INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA T 6
100061 LLENGUATGES I PRODUCCIÓ ARTÍSTICS (INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA DE L'ART) T 6
100062 ANTROPOLOGIA CULTURAL I SOCIAL T 6
100063 PAISATGE, TERRITORI I SOCIETAT (INTRODUCCIÓ A LA GEOGRAFIA) T 6
100064 PREHISTÒRIA GENERAL T 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100032 HISTÒRIA DE GRÈCIA I ROMA B 6
100066 METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES SOCIALS T 6
100067 HISTÒRIA DEL PRÒXIM ORIENT I EGIPTE T 6
100068 ANÀLISI DE FONTS DOCUMENTALS T 6
100074 CORRENTS HISTORIOGRÀFIQUES B 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100069 ANTROPOLOGIA ECONÒMICA T 6
100070 ALTA EDAT MITJANA B 6
100071 HISTÒRIA MODERNA I. ECONOMIA I SOCIETAT B 6
100072 HISTÒRIA ECONÒMICA I SOCIAL B 6
100073 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA S.XIX B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100065 HISTÒRIA AGRÀRIA T 6
100075 BAIXA EDAT MITJANA B 6
100076 HISTÒRIA MODERNA II. POLÍTICA I CULTURA B 6
100077 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA S.XX B 6
100086 ARQUEOLOGIA: INVESTIGACIÓ, PATRIMONI I SOCIETAT O 6
100121 MOVIMENTS SOCIALS CONTEMPORANIS O 6
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100033 MÓN ACTUAL B 6
100078 MUNDIALITZACIÓ B 6
100082 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA B 6
100087 HISTÒRIA SOCIAL D'AMÈRICA O 6
100090 POBLES PREROMANS I ROMANITZACIÓ O 6
100092 MÈTODES I TÈCNIQUES D'ARQUEOLOGIA O 6
100097 PALEOGRAFIA I DIPLOMÀTICA O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100079 PRÀCTIQUES EN EMPRESES I/O INSTITUCIONS B 6
100080 HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ B 6
100081 HISTÒRIA MODERNA DE LA MONARQUIA HISPÀNICA B 6
100089 ARQUEOLOGIA, TERRITORI I PAISATGE O 6
100099 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA O 6
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100084 HISTÒRIA DEL PENSAMENT ECONÒMIC B 6
100088 CIVILITZACIÓ MEDIEVAL O 6
100123 SOCIETAT I CULTURA MEDIEVAL O 6
100124 SOCIETAT I CULTURA MODERNA O 6
100126 HISTÒRIA I CULTURA AFRICANA O 6
100127 HISTÒRIA DEL PENSAMENT POLÍTIC O 6
100128 ANTROPOLOGIA DE LA FAMÍLIA I EL PARENTIU O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100083 PATRIMONI CULTURAL: INTERVENCIÓ I GESTIÓ B 6
100093 ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS O 6
100094 PRÀCTIQUES D'EXCAVACIÓ O 6
100125 SOCIETAT I CULTURA CONTEMPORÀNIA O 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100085 TREBALL DE FI DE GRAU B 6