MAS VÉLEZ, BÁRBARA

Categoria: SUBSTITUT 1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: GEOGRAFIA, HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART
Adreça electrònica: barbara.mas86@gmail.com

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 COMPLEMENTS PER A LA FORMACIÓ DE LES CIÈNCIES SOCIALS
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 PRÀCTIQUES EXTERNES D'ESPECIALITAT GEOGRAFIA, HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER. ESPECIALITAT GEOGRAFIA, HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART
Grau en Història (reverificació 2015) - UdL 1 PREHISTÒRIA GENERAL
Grau en Història (reverificació 2015) - UdL 4 ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS