ALONSO MARTINEZ, NATALIA

Categoria: CATEDRÀTIC/A CONTRACTAT/ADA
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: GEOGRAFIA, HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART
Adreça electrònica: natalia.alonso@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Història (reverificació 2015) - UdL 2 ARQUEOLOGIA: INVESTIGACIÓ, PATRIMONI I SOCIETAT
Grau en Història (reverificació 2015) - UdL 4 PRÀCTIQUES D'EXCAVACIÓ
Grau en Història (reverificació 2015) - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: ARQHISTEC. Economies alimentàries i dinàmiques de població a la Mediterrània occidental: grup d'arqueologia i història de les societats premodernes
Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Bones pràctiques en les polítiques d'igualtat d'oportunitats a les universitats catalanes 01/01/2007 31/12/2007 MARIA DE LOS ANGELES CALERO FERNANDEZ
La arquitectura del poder en el valle del Segre y en el Mediterráneo noroccidental entre el Iller y el 1r milenio ANE 01/01/2009 30/06/2012 EMILIO JUNYENT SANCHEZ
Producción, consumo y poder en el Valle del Segre y en el Mediterráneo noroccidental durante el III y el I milenio A.N.E. 01/01/2013 31/12/2015 EMILIO JUNYENT SANCHEZ
La fortalesa dels Vilars, Arbeca, Les Garrigues. Poder, territori i cabdillatges: el llarg camí vers l'estat arcaic a la Plana Occidental Catalana. Recerca, recuperació patrimonial i socialització 01/01/2014 31/12/2017 NATALIA ALONSO MARTÍNEZ, EMILIO JUNYENT SANCHEZ, JUAN BAUTISTA LÓPEZ MELCIÓN
La fortalesa dels Vilars i l'oppidum de Gebut: Gènesi, identitat i hetereogeneïtat en l'etnhos ilerget. 01/01/2018 31/12/2021 NATALIA ALONSO MARTÍNEZ, JUAN BAUTISTA LÓPEZ MELCIÓN
Habitar la plana. Assentaments i explotació de la vall inferior del Segre (IV-I mil·lenni) 01/01/2022 31/12/2025 NATALIA ALONSO MARTÍNEZ
Movilidad, circulación e intercambio en el llano occidental catalán entre el III y el I milenio. 01/06/2020 31/12/2023 NATALIA ALONSO MARTÍNEZ
Un modelo singular de la transformación de las sociedades segmentarias en sociedades complejas: el valles del Segre (II-1er milenio ANE) 01/10/1997 30/09/2000 EMILIO JUNYENT SANCHEZ
Evolució de les condicions d'aridesa a la plana de Lleida durant els darrers cinc mil·lennis: inferència mitjançant la discriminació isotòpica 13C/12C en fustes de Quercus ilex-coccifera i Pinus halep 02/06/1999 01/06/2001 JORDI VOLTAS VELASCO
Arqueologia Experimental al Camp d'Experimentació de la Protohistòria de Verdú (CEP): recerca i servei als centres educatius 09/01/2012 19/12/2013 NATALIA ALONSO MARTÍNEZ
Análisis de Estroncio (87Sr/86Sr) de restos arqueológicos humanos de La Cantorella (Malda, Lleida) 14/04/2023 31/12/2023 NATALIA ALONSO MARTÍNEZ
Las transformaciones sociales a través de los espacios de la vida y la muerte en el noroeste del Mediterráneo durante el II y I milenios ANE 15/10/2005 14/10/2008 EMILIO JUNYENT SANCHEZ
Aprenentatge d’una problemàtica complexa des de la interdisciplinarietat: qui som els humans? 21/02/2012 20/02/2013 ANNA MARIA GENÉ DUCH
Un model de formació inter i transdisciplinar en la formació inicial de mestres: la història de vida / relat autobiogràfic com a eix vertebrador en la millora de la professionalització docent 21/07/2014 31/07/2016 MONTSERRAT NORIA JOVE
Análisis de Estroncio (87Sr/86Sr) de restos arqueológicos humanos de Minferri (Juneda, Lleida) 26/03/2020 25/12/2023 NATALIA ALONSO MARTÍNEZ
De la aldea a la ciuitas. Materialidad e ideología: Contrastación de modelos en el noroeste del Mediterráneo. Segundo y primer milenios 28/12/2001 27/06/2005 EMILIO JUNYENT SANCHEZ
Prácticas agrolimentarias, asentamientos y espacios domésticos. Relaciones y evolución en los llanos sur-pirenaicos (III-I milenios ANE) (PRASED) 30/12/2016 29/12/2019 NATALIA ALONSO MARTÍNEZ
Trans-formació-disciplinarietat-territorialització en la formació de mestres per a la millora de la pràctica professional 31/07/2016 30/09/2018 GLORIA JOVÉ MONCLÚS
Model de formació inter i transdisciplinar en la formació inicial de mestres en la conclusió del doble grau: la història de vida-relat autobiogràfic com a eix vertebrador 31/07/2016 30/09/2018 NATALIA ALONSO MARTÍNEZ
Tesis Any Direcció
Origen, tecnología y funcionalidad del utillaje lítico tallado durante la edad del bronce en el nordeste de la Península Ibérica (2000-1300 cal ANE 2018 Núria Rafel i Fontanals; Juan Francisco Gibaja Bao
L'explotació dels recursos vegetals a la plana occidental catalana durant la protohistòria a partir de l'anàlisi antracològica (III-I mil·lenni) 2018 Natàlia Alonso Martínez
L'emmagatzematge en sitja entre el neolític i l'època ibèrica (VI-I mil·lenni ANE): aproximació socioeconòmica a les comunitats del nord-est de la península ibèrica 2017 Alonso, Natàlia
La agricultura en el País Valenciano entre el VI y el I milenio a.C. 2013 Alonso, N.; Bernabeu, J.; Peña Chocarro, L.
Publicacions Any Autors Tipus
The Emergence of Arboriculture in the 1st Millennium BC along the Mediterranean's "Far West" 2021 Pérez-Jordà, G.; Alonso, N.; Rovira, N.; Figueiral, I.; López-Reyes, D.; Marinval, P.; Montes, E.; Peña-Chocarro, L.; Pinaud-Querrac'h, R.; Ros, J.; Tarongi, M.; Tillier, M.; Bouby, L. Article d'investigació
The storage of pulses during the Bronze and Iron Ages in the East of the Iberian Peninsula: examining the archaeological data through the lens of ethnography 2020 Tarongi, M.; Prats, G.; Alonso, N. Article d'investigació
A new way of seeing pulses: preliminary results of geometric morphometric analyses of Iron Age seeds from the site of La Font de la Canya (Barcelona, Spain) 2020 Tarongi, M.; Bonhomme, V.; Evin, A.; Ivorra, S.; López, D.; Alonso, N.; Bouby, L. Article d'investigació
From the earliest farmers to the first urban centres: a socio-economic analysis of underground storage practices in north-eastern Iberia 2020 Prats, G.; Antolín, F.; Alonso, N. Article d'investigació
Household storage, surplus and supra-household storage in prehistoric and protohistoric societies of the Western Mediterranean 2020 Prats, G.; Antolín, F.; Alonso, N. Article d'investigació
La Fortalesa dels Vilars (Arbeca, Les Garrigues) durant L'ibèric antic (550-425 ANE) 2020 Alonso, N.; Bernal, J.; Castellano, A.; Escala, O.; Gonzàlez, S.; Junyent, E.; López, J.B.; Martínez, J.; Moya, A.; Nieto, A.; Oliva, J.A.; Prats, G.; Tarongi, M.; Tartera, E.; Vidal, A.; Vila, S. Acta congrés
Storage in Prehistory: Introduction to the special issue 2020 Tereso, J.; Prats, G.; Alonso, N. Article en llibre
Ethnogrinding Database: A tool to collect and connect worldwide information on ethnological and ethnoarchaeological hand-milling systems 2020 Alonso, N.; Prats, G.; Roustanis, T.; Tokmakides, P.; Valamoti, S.M. Article d'investigació
Architecture, Power and Everyday Life in the Iron Age of North-eastern Iberia. Research from 1985 to 2019 on the Tell-like Fortress of Els Vilars (Arbeca, Lleida, Spain) 2020 López, J.B.; Junyent, E.; Alonso, N. Capítol de llibre d'investigació
Plant foods, stone tools and food preparation in prehistoric Europe: an integrative approach in the context of ERC funded project PLANTCULT 2020 Valamoti, S. M.; Chondrou, D.; Bekiaris, T.; Ninou, M.; Alonso, N.; Bofill, M.; Ivanova, M.; Laparidou, S.; McNamee, C.; Palomo, A.; Prats, G.; Procopiou, H.; Tsartsidou, G.; Article en premsa
A brief overview of archaeological research on ancient mills and milling in Spain 2019 Alonso, N.; Anderson, T.J. Article en llibre
Elites and Farmers in Iberian Iron Age Cities (7th-2nd Centuries BC): Storage and Processing of Agricultural Products 2019 Alonso, N.; Pérez, G. Article en llibre
Are There Farmers in Lattara (Lattes, France) During the Iron Age? Plant Resources Acquirement and Management Between the 5th and 1st Centuries BC 2019 Rovira, N.; Alonso, N. Article en llibre
A First Approach to Women, Tools and Operational Sequences in Traditional Manual Cereal Grinding 2019 Alonso, N. Article d'investigació
Dogs and foxes in Early-Middle Bronze Age funerary structures in the northeast of the Iberian Peninsula: human control of canid diet at the sites of Can Roqueta (Barcelona) and Minferri (Lleida) 2019 Grandal, Aurora; Albizuri, Silvia; Nieto Espinet, Ariadna; Majó, Tona; Agustí, Bibiana; Alonso, Natàlia; Antolín, Ferran ; López, Joan B.; Moya, Andreu; Rodríguez, Alba ; Palomo, Antoni Article d'investigació
Tilting at Mills. The Archaeology and Geology of Mills and Milling. Proceedings of the Colloquium Held at the Museum of Archaeology of Almería, Spain. 5th-8th March, 2014 2019 Anderson, T.J.; Alonso, N. Editor actes congrés
Using stable isotopes and functional weed ecology to explore social differences in early urban contexts: The case of Lattara in mediterranean France 2018 Alagich, R.; Gadeisen, A.; Alonso, N.; Rovira, N.; Bogaard, A. Article d'investigació
Roman and medieval crops in the Iberian Peninsula: A first overview of seeds and fruits from archaeological sites 2018 Peña-Chocarro, L.; Pérez-Jordà, G.; Alonso, N.; Antolín, F.; Teira-Brión, A.; Montes Moya, E.; López Reyes, D. Article d'investigació
The educep programme : a didactic interdisciplinary approach to the scientific method drawing on experimental archaeology 2017 Alonso, N.; Cardona, R.; Castells, V.; Gil, B.; Jornet, R.; López, D.; Morer, J.; Nieto, A. Capítol de llibre d'investigació
Survey of ancient milling systems in the Mediterranean 2017 Alonso, N., Frankel, R. Article d'investigació
Chipped stone tools from the Early Bronze Age settlement of Minferri (2100-1650 cal. BC) (Lleida, Spain). Raw materials, technology and activities inferred 2017 Marín, D.; Gibaja, J.F.; Alonso, N.; Ortega, D.; Palomo, A.; Moya, A. Capítol de llibre d'investigació
Converging research, schoolchildren's and Teachers' education: an interdisciplinary Experience based on experimental archaeology 2017 Alonso, N.; Cardona, R.; Castells, V.; Llonch, N. Article d'investigació
Plant Resources from the Bronze Age and the first Iron Age in the northwestern arc of the Mediterranean Basin 2017 Alonso, N.; Bouby, L. Article d'investigació
Crop growing and plant consumption in coastal Languedoc (France) in the Second Iron Age: new data from Pech Maho (Aude), Lattara (Hérault) and Le Cailar (Gard) 2017 Rovira, N.; Alonso, N. Article d'investigació
Etnoarqueología de la basura: almacenaje en silos y su reaprovechamiento en la población Ouarten de El Souidat (El Kef, Túnez) 2017 Alonso, N.; Cantero, F.J.; López, D.; Montes, E.; Prats, G.; Valenzuela-Lamas, S.; Jornet, R. Capítol de llibre d'investigació
En busca del trabajo de las mujeres en la agricultura pre y protohistórica 2016 Alonso, N. Capítol de llibre d'investigació
Grütze, Bulgur, Mehl un Griess 2016 Antolín, F.; Alonso, N.; Berihuete, M.; Brombacher, Ch.; Chondrou, D.; Ertug, F.; García-Granero, J.J.; González-Carretero, L.; Hamon, C.; Heiss, A.G.; Jacomet, S.; Naranjo, Y.; Perego, R.; Procopiou, Article d'investigació
Plant uses and storage in the 5th century bc Etruscan quarter of the city of Lattara, France 2016 Alonso N, Rovira N. Article d'investigació
Gathering and consumption of wild fruits in the east of the Iberian Peninsula from the 3rd to the 1st millennium BC 2016 Alonso, N.; Pérez Jordà, G.; Rovira, N.; López Reyes, D. Article d'investigació
Les moulins rotatifs poussés du monde ibérique: caractéristiques et utilisation 2016 Alonso, N.; Pérez, G.; López, D. Acta congrés
The Creation of an Experimental Camp of Protohistory at the Iberian Settlement of Estinclells (Verdú, Urgell, Catalonia) 2015 Morer de Llorens, J., Cardona Colell, R., Garcia, C., Pou, J., López, D., Gil Limón, B., Alonso, N. Article d'investigació
Moliendo en ibero, moliendo en griego: aculturación y resistencia tecnológica en el Mediterráneo occidental durante la Edad del Hierro 2015 Alonso, N Article d'investigació
Introducció. L'estudi dels molins i la mòlta en el context de l'arqueologia protohistòrica del Mediterrani occidental: un estat de la qüestió necessari 2014 Alonso, N. Article d'investigació
Molins rotatius de petit format, de gran format i espais de producció en la cultura ibèrica de l'est peninsular 2014 Alonso, N.; Pérez, G. Article d'investigació
Novelties and legacies in crops of the Islamic period in the northeast Iberian Peninsula: The archaeobotanical evidence in Madîna Balagî, Madîna Lârida and Mâdina Turtûsa 2014 Alonso, N.; Antolín, N.; Kirchner, H. Article d'investigació
The Stone of life. Querns, mills and flour production in Europe up to c. AD 500 2014 Alonso, N. Ressenya
Etnoarqueología del proceso de molienda manual de cereales: grañones, sémolas y harinas 2014 Alonso, N. Article d'investigació
La production de vin à Lattara. Ce qu'en disent les pépins 2014 Núria Rovira; Natàlia Alonso Article en revista divulgativa
Stockage de céréales et consommation de végétaux divers attestés dans les maisons du quartier étrusque de Lattara (Lattes, Hérault) au début du Ve siècle av. n. è. 2014 Alonso N, Rovira N. Article d'investigació
Milling Wheat and Barley with Rotary Querns: The Ouarten Women (Dahmani, El Kef, Tunisia) 2014 Alonso, N.; Cantero, F. J.; Jornet, R.; López, D.; Montes, E.; Prats, G.; Valenzuela, S. Article en llibre
'Proyecto de arqueología ibérica, didáctica y experimentación'. Una experiencia educativa de trabajo por proyectos aplicada desde la Didáctica de las Ciencias Sociales en el Grado de Educación Primari 2014 Llonch, N.; Alonso, N. Acta congrés
Reunió Internacional: Molins i mòlta al Mediterrani Occidental durant d'edat del ferro 2014 Alonso, N. Editor actes congrés
Una experiencia de innovación docente en el grado de Educación Primaria sobre enseñanza-aprendizaje de la Historia y su método 2014 Natàlia Alonso; Nayra Llonch Article en llibre
The effect of dehusking on cereals: experimentation for archaeobotanical comparison 2013 Alonso, N.; Antolín, F.; López, D.; Cantero, F.J.; Prats, G. Article en llibre
Le passage des meules va-et-vient aux meules rotatives en France. 2013 Jaccottey, L., Alonso, N., Defressigne, S., Hamon, C., Lepareux-Couturier, S., Brisotto, V., Galland-Crety, S., Jodry, F., Lagadec, J.P., Lepaumier, H., Longepierre, S., Milleville, A., Robin, B., Zao Article en llibre
Les plantes explotades durant l’edat del bronze i la primera edat del ferro al Mediterrani nordoccidental 2012 Alonso, N., Bouby, L. Capítol de llibre en premsa
Changes in the vegetation and human management of forest resources in mountain ecosystems at he beginning of MIS 1 (14.7-8 ka cal BP) in Balma Guilanyà (Southearstern Pre-Pyrenees, Spain) 2012 Allué, E., Martínez-Moreno, J., Alonso, N., Mora, R. Article d'investigació
Manufacturing rotary querns in the 4th century BC fortified settlement of Els Vilars (Arbeca, Catalonia, Spain). 2011 N.Alonso; M.Aulinas; M.T.Garcia; F.Martín; G.Prats; S.Vila Article en llibre
Economia i canvi social a Catalunya durant l'edat del bronze i la primera edat del ferro 2011 Albizuri, S., Alonso, N., López Cachero, F.J. Article en llibre
Nouvelles données carpologiques por la basse vallée du Lez (Sud.Montpelliérais, Hérault, Languedoc-Roussillon) du Néolithique moyen au Moyen Âge. Le site de Lattes 'Port Ariane' 2011 Alonso N, Buxó R, Rovira N Capítol de llibre d'investigació
La quête vivrière à Lattes 2010 Alonso, N., Garcia, L., Gardeisen, A., Piques, G., Rovira, N. Article en revista divulgativa
Thanatocoenoses of seeds and fruits from Zone 1 at Lattara (Lattes, France) during the 5th-4th centuries BC: the preliminary results. 2010 Rovira, N., Alonso, N. Article en llibre
És la maternitat un impediment en la carrera investigadora en arqueologia? 2010 Alonso, N. Article d'investigació
Prácticas agrícolas y gestión de los recursos forestales en el Monte Gallego entre los siglos VII y XVII AD. El caso de Mourela (As Pontes, A Coruña), en premsa 2010 Martín, M., Antolín, F., Alonso, N., Fábregas, R., Bonilla, A. Acta congrés
Forest resources exploitation in the Late Mesolithic and Early Neolithic site of Cova Fosca (Ares del Maestre,Castelló, Spain) 2010 Antolín, F., Caruso, L., Mensua, C., Olària, C., Piqué, R., Alonso, N. Acta congrés
Mostreig, tractament i anàlisi arqueobotànica de llavors i fruits d'època neolítica al sector de la Serra de les Ferreres de les Mines de Gavà. 2010 N.Alonso, F.Antolín Capítol de llibre d'investigació
Food and fuel. Strategies of Production and Consumption from Antiquity to the Middle Age in Camp Vermell (Sant Julià de Lòria, Andorra) 2010 N.Alonso, F.Antolín, F.Burjachs, A.Fortó, X.Maese, C.Mensua, R.Piqué, A.Vidal, R.Yll Acta congrés
Gestión de los productos alimentarios en Lattara (Lattes, Francia), entre el 450 y el 400 a.n.e. 2010 Alonso, N., Gardeisen, A., Piquès, G., Rovira, N. Acta congrés
Ressenya de Valenzuel Lamas, S. (2008). Alimentació i ramaderia al Penedès durant la protohistòria (segles VII-III aC). Premi d'Arqueologia Memorial Josep Barberà i Farràs, Societat Catalana d'Arqueol 2009 Alonso, N. Ressenya
A Mourela (As Pontes, A Coruña): evidencias carpológicas de las prácticas de roza y del procesado y consumo de cereales en el monte gallego (siglos VII-XVII) 2009 Antolín, F., Alonso, N. Capítol de llibre d'investigació
Aportacions i limitacions de l'experimentació en Arqueobotánica: explotació de les plantes i processos productius associats. 2009 Alonso, N., Piqué, R. Article d'investigació
La intervenció arqueològica al jaciment del neolític final de l'Espina C (Tàrrega, l'Urgell) 2009 Piera, M., Alonso, N., Antolín F., Clop X., Gibaja J.F, Saña M., Gallart J. Article d'investigació
Differential preservation and taphonomy of the seed and fruit remain assemblages from Zone 1 at Lattara (Lattes, France) during the 5th-4th centuries B.C.: the preliminary results 2009 Rovira, N., Alonso, N. Article en llibre
El Souidat: ethnoarchéologie d'un village agricole en Tunisie (Le Kef). 2009 Alonso, N., Cantero, F.J., Jornet, R., López, D., Montes, E., Valenzuela, S. Document científic-tècnic
Consommation et traitement des produits végétaux à Lattara entre -475 et -350 2008 Alonso, N.,.Rovira, N. Article d'investigació
Archéobotanique des semences et des fruits de Lattara 2008 Alonso, N., Buxó, R., Rovira, N. Article d'investigació
Plant remains, storage and crop processing inside the Iron Age fortress of Els Vilars d'Arbeca (Catalonia, Spain). 2008 Alonso N, Junyent E, Lafuente A, López JB. Article d'investigació
Crops and agriculture during the Iron Age and late antiquity in Cerdanyola del Vallès (Catalonia, Spain) 2008 Alonso N Article d'investigació
Étude archaeobotanique preliminaire des semences et fruits de Pech Maho (Aude, France) 2007 Alonso, N., Rovira, N. Document científic-tècnic
Recherches sur l'alimentation végétale et l'agriculture au site de Lattes Port-Ariane 2007 Alonso N, Buxó R, Rovira N Capítol de llibre d'investigació
Els conreus de l'antiguitat tardana: estudi arqueobotànic de Els Mallols 2007 Alonso, N. Capítol de llibre d'investigació
Chapter 20: Reconstruction of climate and crop conditions in the past based on the carbon isotope signature of archaeobotanical remains 2007 Ferrio, J.P., Voltas, J., Alonso, N., Araus, J.L. Capítol de llibre d'investigació
Agricultura y ganadería protohistóricas en la Península Ibérica: modelos de gestión 2007 Pérez G, Alonso N, Iborra MªP Capítol de llibre d'investigació
Associacions d'Amics del Patrimoni Arqueològic. Funció i rol social en el segle XXI. 2007 Alonso, N., Junyent, E., Lafuente, A., López, J.B., Tartera, E., Vidal, A. Editor llibre d'investigació
Les restes arqueobotàniques de llavors i fruits en els nivells protohistòrics i romans d'Olèrdola 2007 Alonso, N., Canal, D Capítol de llibre en premsa
Recherches sur l'alimentation végétale et l'agriculture du site de Port Ariane; étude des semences et fruits 2007 Alonso, N., Buxó, R., Rovira, N. Article d'investigació
El Pla d'Almatà (Balaguer, la Noguera): primeres aportacions interdisciplinàries a l'estudi de les sitges i els pous negres de la Zona 5. 2007 Alòs C, Camats A, Monjo M, Solanes E, Alonso N, Martínez J Article d'investigació
Vilars AR Project. Testing the Augmented Reality Paradigm in an Archaeological Site 2007 Vidal A., Tartera E., Alonso N., Aguiló C., Junyent E., Lorés, J. Acta congrés
Carbon isotope composition of fossil charcoal reveals aridity changes in the NW Mediterranean Basin 2006 Ferrio JP, Alonso N, López, Araus JL, Voltas J. Article d'investigació
Grain weight changes over time in ancient cereal crops: Potential roles of climate and genetic improvement 2006 Ferrio JP, Alonso N, Voltas J, Araus JL. Article d'investigació
Arqueologia del medi natural i de l'explotació agrícola a les terres urgellenques. 2006 Alonso, N. Article en premsa
Clima i condicions de conreu en els origens de l'agricultura mediterrània: evidències a partir de la composició isotòpica del carboni en restes arqueobotàniques 2006 Ferrio JP, Alonso N, Voltas J, Buxó R, Araus JL Article d'investigació
Agricultura i poblament a la plana occidental catalana durant l'edat de bronze 2006 Alonso, N., Junyent, E., Lafuente, A., López, J.B., Moya, A., Tartera, E., Vidal, A. Capítol de llibre d'investigació
Las semillas y frutos arqueológicos: aportación a la reconstrucción paleoambiental 2006 Alonso N. Article d'investigació
Els Vilars (Arbeca, les Garrigues). Informe de les intervencions arqueològiques de l'any 2006 2006 Alonso N, Colet A, Escala O, Junyent E, Lafuente A, López JB, Moya A, Nieto A, Tartera E, Vidal A. Document científic-tècnic
Presenting a prototype for the visit of an archaeological site in Augmented Reality 2005 Vidal, A.; Tartera, E.; Alonso, N.; Junyent, E.; Lorés, J. Capítol de llibre d'investigació
L'origen de l'olivera, Col·lecció 'Etnografia dels Paisatges Garriguencs' 2005 Alonso N, Sedó J Llibre d'investigació
Els Vilars. Guia per a la visita 2005 N.Alonso, E.Junyent, A.Lafuente i J.B.López Llibre d'investigació
Agriculture and food from the Roman to the Islamic Period in the North-East of the Iberian peninsula: archaeobotanical studies in the city of Lleida (Catalonia, Spain) 2005 Alonso, N Article d'investigació
Nouvelles données sur l'histoire et la biogéographie de la domestication de l'olivier en Méditerranée nord-occidentale: la mémoire des endocarpes. 2005 J.-F.Terral, N.Alonso, R.Buxó, N.Chatti, L.Fabre, G.Fiorentino, Ph.Marinval, G.Pérez, B.Pradat, N.Rovira et P.Alibert Capítol de llibre d'investigació
Memòria de la XIXª campanya d'excavacions arqueològiques a la Fortalesa d'Arbeca (Les Garrigues, Lleida). Memòria 'Els Vilars 2003' 2005 Alonso N, Colet A, Escala O, Gené M, Junyent E, Lafuente A, López JB, Moya A, Tartera E, Vidal A. Document científic-tècnic
Els Vilars 2002. Memòria de la XVIIIª campanya d'excavacions arqueològiques 2005 Alonso N, Colet A, Escala O, Gené M, Junyent E, Lafuente A, López JB, Moya A, Tartera E, Vidal A. Document científic-tècnic
Sobre el uso del concepto orientalizante. El caso de los hogares de la fortaleza de Els Vilars (Arbeca, Lleida) 2005 G.I.P. (N.Alonso, A.Colet, M.Gené, X.Gómez, E.Junyent, A.Lafuente, J.B.López, A.Moya, E.Tartera i A.Vidal) Capítol de llibre d'investigació
Esclerocios de Cenococcum geophilum Fr. en yacimientos protohistóricos del nordeste peninsular sclerotia of Cenococcum geophilum Fr. in protohistoric deposits of the ne iberian peninsula 2005 Alonso, N.; López, D. Article en llibre
Semillas, frutos y jardines: estudio arqueobotánico de la excavación del Templo de Iupiter Stator 2005 Alonso, N. Capítol de llibre d'investigació
Conreus i producció agrícola en època ibèrica 2004 Alonso N. Capítol de llibre d'investigació
Historical Biogeography of olive domestication (Olea europaea L.) as revealed by geometrical morphometry applied to Biological and Archaeological material 2004 Terral, J.F.; Alonso, N.; Buxó, R.; Chatti, N.; Fabre, L.; Fiorentino, G.; Marinval, Ph.; Pérez, G.; Pradat, B.; Rovira, N.; Alibert, P. Article d'investigació
Els Vilars 2001. Memòria de la XVIIª campanya d'excavacions arqueològiques 2004 Alonso N, Colet A, Gené M, Junyent E, Lafuente A, López JB, Moya A, Tartera E, Vidal A. Document científic-tècnic
L'edat del bronze: l'activitat agrícola 2004 Alonso N, Buxó R, Pons E. Capítol de llibre d'investigació
Evolució climàtica de la plana occidental catalana durant els darrers 4000 anys: primers resultats de la discriminació isotòpica del carboni 13 2004 Alonso N, Ferrio JP, Florit A, López JB, Piqué RJ, Voltas J. Article d'investigació
Els Vilars (Arbeca, les Garrigues) 2006. Informe de la campanya d'excavacions 2004 2004 Alonso N, Colet A, Escala O, Junyent E, Lafuente A, López JB, Moya A, Tartera E, Vidal A. Document científic-tècnic
Arqueología virtual: la fortaleza ibérica de Arbeca (siglos VIII-IV a.C.) 2004 G.I.P y G.R.I.H.O Capítol de llibre d'investigació
Estimating grain weight in archaeological cereal crops: a quantitative approach for comparison with current conditions 2004 Ferrio JP, Alonso N, Voltas J, Araus JL. Article d'investigació
La transformació dels productes vegetals: la mòlta 2004 Alonso N. Capítol de llibre d'investigació
Les activitats agrícoles de les societats del bronze final i període de transició al ferro 2004 Alonso N, Buxó R, Pons E. Capítol de llibre d'investigació
'Chevaux-de-frise' i fortificació en la primera edat del ferro europea 2003 Alonso N, Junyent E, Lafuente A, López JB. (Coords.) Llibre d'investigació
Caballos y hierro.El campo frisio y la fortaleza de 'Els Vilars d’Arbeca' (Lleida, España), siglos VIII-IV a.n.e. 2003 G.I.P : Alonso N, Colet A, Gené M, Gómez X, Junyent E, Lafuente A, López JB, Moya A, Tartera E, Vidal A. Capítol de llibre d'investigació
Memòria de les campanyes d'excavació i restauració Els Vilars 2000 2003 Alonso N, Gené M, Gómez X, Junyent E, Lafuente A, López JB, Moya A, Tartera E, Vidal A. Document científic-tècnic
Longevidad en un conjunto funerario prehistórico: Minferri (Juneda, les Garrigues, Lleida) 2003 Agustí B, López JB, Alonso N. Article en llibre
Muestreo arqueobotánico de yacimientos al aire libre y en medio seco 2003 Alonso, N., Juan, J.; Rodríguez, M.O.; Rovira, N. Capítol de llibre d'investigació
L’agricultura: conreus i altres pràctiques 2002 Alonos, N. Capítol de llibre d'investigació
Els Vilars 2002. Informe de les intervencions a la Fortalesa d'Arbeca 2002 Alonso N, Junyent E, Lafuente A, López JB. (Coords) Document científic-tècnic
Des céréales et d'autres plantes cultivées à le Cailar, à M.Py et R.Roure, Le Cailar (Gard), un nouveau comptoir lagunaire protohistorique au confluent du Rhôny et du Vistre 2002 Alonso N. Article d'investigació
Minferri: Colors de terra. La vida y la mort en una aldea d'ara fa 4000 anys, Web site de l'Ajuntament de Juneda http.//www.juneda.org/minferri.htm 2002 G.I.P. i Museu de Juneda Pàgina web
El material de mòlta 2002 Alonos, N. Capítol de llibre d'investigació
Estudio de las improntas vegetales y semillas recuperadas en los materiales de construcción 2002 Alonso, N.; Rovira, N. Capítol de llibre d'investigació
Le moulin rotatif manuel au nord-est de la Péninsule Ibérique: une innovation technique dans le contexte domestique de la mouture de céréales 2002 Alonso, N. Capítol de llibre d'investigació
Recuperant el passat a la línea del Tren d'Alta Velocitat. L'assentament protohistòric, medieval i d'época moderna de El Vilot de Montagut (Alcarràs, Lleida) 2002 Alonso, A.; Gené, M.; Junyent, E.; Lafuente, A.; López, J. B.; Moya, A.; Tartera, E. (Coords). Llibre d'investigació
Les Roques del Sarró (Lleida, Segrià): Evolució de l’assentament entre el 3600 cal. a.n.e.i el 175 a.n.e. 2001 Equip Sarró Article d'investigació
Vídeo de reconstrucción virtual, 'La fortalesa ibèrica d'Arbeca. segles VIII i VII abans de la nostra era' 2001 Alonso, N.; López, J.B.; Junyent, E.; Lafuente, A.; Lorés, J.; Tartera, E. Publicacions Multimèdia
Análisis de escenarios de futuro en realidad aumentada. Aplicación al yacimiento de Els Vilars 2001 Alonso, N.; Balaguer, A.; Bon, S.; Ferré, G.; Junyent, E.; Lafuente, A.; Lopez, J.B.; Lorés, J.; Muñoz, D.; Sendini, M.; Tartera, E. Capítol de llibre d'investigació
Web sobre la Jornadas Europeas de Patrimonio, 'La fortaleza de Els Vilars (Arbeca, Lleida)' http://www.mcu.es/igc/Jornadas/Eupa_2000/Els_vilars.html 2000 Alonso, N.; López, J.B.; Junyent, E.; Lafuente, A. Pàgina web
Una inhumación múltiple de perinatales en la fortaleza de Els Vilars (Arbeca, Lleida) y las prácticas de enterramiento en hábitat durante la Iª Edad del Hierro en el valle del Segre (Cataluña) 2000 Agustí B, Alonso N, Garcés I, Junyent E, Lafuente A, López JB. Article d'investigació
Minferri (Juneda, les Garrigues): un nou tipus d’assentament a l’aire lliure a la plana occidental catalana durant la primera meitat del segon mil.leni AC 2000 Alonso N, López JB. Article d'investigació
Chronométrie de l'Âge des Métaux dans la basse vallée du Segre (Catalogne, Espagne) à partir des datations C14, Actes du 3ème Congrès International: 14C et Archéologia (Lyon, 1998) 2000 Alonso N, Junyent E, Lafuente A, López JB. Article d'investigació
Carbon isotope discrimination i n cereal seeds fron archaeological sites: Paleoenvironmental and agricultural implications 2000 Voltas J, Alonso N, Serrano L, López JB, Araus JL. Article d'investigació
La agricultura de la Primera Edad del Hierro y de Época Ibérica en la Cataluña occidental: problemática y nuevas aportaciones 2000 Alonso, N. Altres llibres
Una inhumación múltiple de perinatales en la fortaleza de Els Vilars (Arbeca, Lleida) y las prácticas de enterramiento en hábitat durante la Edad del Hierro en el Valle del Segre (Cataluña) 2000 Agustí, B.; Alonso, N. ; Garcés, I.; Junyent, E.; Lafuente, A.; López, J.B. Capítol de llibre d'investigació
Cultivos y producción agrícola en época ibérica 2000 Alonso N. Article d'investigació
Virtual reality as an extension of the archaeological record. Reconstruction of an Iron Age fortress: Els Vilars (Arbeca, Catalonia, Spain) 2000 Alonso N, Muñoz D, Junyent E, Lafuente A, López JB, Lorés J, Pérez M, Tartera E. Article d'investigació
Carbon isotope discrimination in cereal seeds from archaeological sites: Paleoenvironmental and agricultural implications 2000 Voltas J, Alonso N, Serrano L, López JB, Araus JL. Capítol de llibre d'investigació
Virtual reality as an extension of the archaeological record. Reconstruction of an Iron Age fortress: Els Vilars (Arbeca, Catalonia, Spain) 2000 Alonso, N.; Muñoz, D.; Junyent, E.; Lafuente, A.; López, J. B.; Lorés, J.; Pérez, M.; Tartera, E. Capítol de llibre d'investigació
Plantas cultivadas, recolectadas y silvestres en la Catalunya Occidental durante el II y el I milenio a.n.e. 2000 Alonso N. Article d'investigació
Article Ressó de Ponent 2000 Alonso N. Article d'investigació
'La fortaleza de Arbeca. El Proyecto Vilars 2000'. Investigación, recuperación y socialización del conocimiento y del patrimonio 2000 Alonso N, Junyent E, Lafuente A, López JB, Tartera E. Article d'investigació
Vídeo: 'Vilars 2000. La fortaleza de Els Vilars (Arbeca)' 2000 Junyent, E.; Lorés, J. Publicacions Multimèdia
De la llavor a la farina. Els processos agrícoles protohistòrics a la Catalunya Occidental 1999 Alonso, N. Llibre d'investigació
Chronométrie de l'Âge des Métaux dans la basse vallée du Segre (Catalogne, Espagne) à partir des datations C14 1999 Alonso, N.; Junyent, E.; Lafuente, A.; López, J.B. Capítol de llibre d'investigació
La transició del III al II mil.leni AC a Catalunya 1998 DDAA Capítol de llibre d'investigació
Origen y expansión del molino rotativo bajo en el Mediterráneo Occidental 1998 Alonso, N. Capítol de llibre d'investigació
Poder, símbolo y territorio: el caso de la fortaleza de Arbeca 1998 N. Alonso, E. Junyent, A. Lafuente i J.B. López Capítol de llibre d'investigació
Web site 'Vilars 2000' http://www.vilars2000.com 1998 Alonso, N.; López, J.B.; Junyent, E.; Lafuente, A. (coords.) Pàgina web
PC y MAC CD-ROM 'Vilars 2000. Una fortalesa ilergeta d’ara fa 2700 anys.' 1998 Alonso, N.; López, J.B.; Junyent, E.; Lafuente, A. (coords.) CD-ROM
L'assentament de Els Vilars (Arbeca, les Garrigues): Territori, recursos i activitats productives 1997 Alonso N, Garcés I, Junyent E, Lafuente A, López JB, Miró JMª, Ros MT, Rovira MC. Article d'investigació
Archaeobotanical remains of hulled and naked cereal in the Iberian Peninsula: implication for the role of plant foods and ecological context 1997 Buxó R, Alonso N, Canal D, Echave C, Gonzàlez I. Article d'investigació
Vilars 2000. Una fortalesa ilergeta d'ara fa 2700 anys 1997 Garcés, I.; Junyent, E.; Lafuente, A.; López, J.B. Llibre d'investigació
Noves dades per a la caracterització dels assentaments a l'aire lliure durant la primera meitat del II mil-lenni cal. BC: primers resultats de les excavacions en el jaciment de Minferri (Juneda, les G 1997 Equip Minferri Article d'investigació
Els molins rotatius: origen i expansió en la Mediterrània occidental 1996 Alonso N. Article d'investigació
La paleocarpologia: el coneixement de l’agricultura 1996 Alonso, N. Capítol de llibre d'investigació
Estudi de llavors i fruits dels jaciments arqueològics de la Cova d'Anes (Prullans, la Cerdanya) i de la Cova de les Portes (Lladurs, el Solsonès) i el seu context pirinenc 1995 Alonso, N. Capítol de llibre d'investigació
Estudios recientes sobre agricultura y alimentación vegetal a partir de semillas y frutos en Catalunya (Neolítico-2ª Edad del Hierro) 1995 Buxó R, Alonso N, Canal D, Català M, Echave C, Gonzàlez I. Article d'investigació
Agricultura, alimentación y entorno vegetal en la Cova de Punta Farisa (Fraga, Huesca) durante el Bronce medio 1995 Alonso, N.; Buxó, R. Altres llibres
Les premières meules rotatives manuelles dans le nord-est de la Péninsule Ibérique 1995 Alonso, N. Capítol de llibre d'investigació
Resultados iniciales del estudio de semillas i frutos de la Cova Punta Farisa (Fraga, Baix Cinca) 1993 Alonso N, Buxó R. Article d'investigació
Fibras de lino en las piletas del poblado ibérico del Coll del Moro (Gandesa, Terra Alta): estudio arqueobotánico 1993 Alonso N, Juan J. Article d'investigació
Conreus i agricultura a la Plana Occidental Catalana en Època Ibèrica. Estudi Arqueobotànic de Margalef (Torregrossa, el Pla d’Urgell) i Tossal de les Tenalles (Sidamon, el Pla d’Urgell) 1992 Alonso, N. Llibre d'investigació
Estudis sobre restes paleocarpològiques al Vallès Occidental: primers resultats del jaciment de les sitges UAB (Cerdanyola del Vallès, Vallès Occidental) 1991 Alonso N, Buxó R. Article d'investigació