PRATS FERRANDO, GEORGINA

Categoria: LECTOR/A
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: GEOGRAFIA, HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART
Adreça electrònica: georgina.prats@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 PRÀCTIQUES EXTERNES D'ESPECIALITAT GEOGRAFIA, HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER. ESPECIALITAT GEOGRAFIA, HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART
Grau en Història (reverificació 2015) - UdL 3 MÈTODES I TÈCNIQUES D'ARQUEOLOGIA
Grau en Història (reverificació 2015) - UdL 3 POBLES PREROMANS I ROMANITZACIÓ
Grau en Història (reverificació 2015) - UdL 4 ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS
Grau en Història (reverificació 2015) - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: ARQHISTEC. Economies alimentàries i dinàmiques de població a la Mediterrània occidental: grup d'arqueologia i història de les societats premodernes
Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Producción, consumo y poder en el Valle del Segre y en el Mediterráneo noroccidental durante el III y el I milenio A.N.E. 01/01/2013 31/12/2015 EMILIO JUNYENT SANCHEZ
La fortalesa dels Vilars, Arbeca, Les Garrigues. Poder, territori i cabdillatges: el llarg camí vers l'estat arcaic a la Plana Occidental Catalana. Recerca, recuperació patrimonial i socialització 01/01/2014 31/12/2017 NATALIA ALONSO MARTÍNEZ, EMILIO JUNYENT SANCHEZ, JUAN BAUTISTA LÓPEZ MELCIÓN
Movilidad, circulación e intercambio en el llano occidental catalán entre el III y el I milenio. 01/06/2020 31/12/2023 NATALIA ALONSO MARTÍNEZ
Arqueologia Experimental al Camp d'Experimentació de la Protohistòria de Verdú (CEP): recerca i servei als centres educatius 09/01/2012 19/12/2013 NATALIA ALONSO MARTÍNEZ
Prácticas agrolimentarias, asentamientos y espacios domésticos. Relaciones y evolución en los llanos sur-pirenaicos (III-I milenios ANE) (PRASED) 30/12/2016 29/12/2019 NATALIA ALONSO MARTÍNEZ
Tesis Any Direcció
L'emmagatzematge en sitja entre el neolític i l'època ibèrica (VI-I mil·lenni ANE): aproximació socioeconòmica a les comunitats del nord-est de la península ibèrica 2017 Alonso, Natàlia
Publicacions Any Autors Tipus
El V milenio cal BC del macizo del Garraf, nuevos datos. La secuencia del neolítico postcardial en la cueva de can Sadurní (Begues, Barcelona) 2023 Edo, M. et al. Article en llibre
L'emmagatzematge en sitja entre el neolític i l'època ibèrica (del 5500 ANE al I ANE). Aproximació socioeconòmica a les comunitats del nord-est de la Península Ibèrica 2022 Prats, G. Llibre d'investigació
Gènere i producció en les societats prehistòriques. El repte de l'arqueologia davant la invisibilització del treball de les dones en les economies preindustrials. Vilalta, M.J. (Ed.). Reptes de Recerc 2022 Nieto Espinet, A.; Prats, G.; Castellano, A.; Alonso, N. Article d'investigació
Projecte Almenara (Agramunt, Urgell): recerca i recuperació patrimonial d'una necròpolis tumulària d'incineració del bronze final-primera edat del ferro (segles IX-VI a. n. e.). Les intervencions dels 2022 Escala, Ò.; Moya, A.; Piqué, G.; Prats, G.; Gómez, A.; Tartera, E.; Vidal, A.; Armentano, N.; Gutiérrez, L. Article d'investigació
Neolithic occupations (c. 5200-3400 cal BC) at Isolino Virginia (Lake Varese, Italy) and the onset of the pile-dwelling phenomenon around the Alps 2022 Antolín, F.; Martínez Grau, H.; Steiner, B. L.; Follmann, F.; Soteras, R.; Häberle, S.; Prats, G.; Schäfer, M.; Mainberger, M.; Hajdas, I.; Banchieri, D. Article en premsa
Middle Neolithic farming in open-air sites of SE France: new insights from archaeobotanical investigations of three wells found at the site of Les Bagnoles (L'Isle-sur-la-Sorgue, Dép. Vaucluse, France 2021 Jesus, A.; Prats G.; Follman, F.; Jacomet, S.; Antolín, F. Article d'investigació
Revisió, anàlisi morfomètrica i estudi funcional de les estructures identificades. Mangado, X., Sánchez-de-la-Torre, M. (Eds.). L'assentament arqueològic de les Auvelles (Castelló de Farfanya, La Nogu 2020 Prats, G. (in press) Capítol de llibre en premsa
VSI: Storage in Pre-history 2020 Tereso, J.; Alonso, N.; Prats, G. Editor actes congrés
Un graner a l'Urgell. L'emmagatzematge en fossa al jaciment tardoibèric de la Rosella (Tàrrega, l'Urgell) 2020 Prats, G.; Castellano, A.; Escala, O.; Moya, A.; Tartera, E.; Vidal, A.; Nieto, A.; Gonzàlez, S.; Minguell, J. Acta congrés
La Fortalesa dels Vilars (Arbeca, Les Garrigues) durant L'ibèric antic (550-425 ANE) 2020 Alonso, N.; Bernal, J.; Castellano, A.; Escala, O.; Gonzàlez, S.; Junyent, E.; López, J.B.; Martínez, J.; Moya, A.; Nieto, A.; Oliva, J.A.; Prats, G.; Tarongi, M.; Tartera, E.; Vidal, A.; Vila, S. Acta congrés
Primeres dades sobre els dipòsits singulars i el consum carni a través del registre arqueozoològic del jaciment tardoibèric de la Rosella (Tàrrega, Lleida) 2020 Nieto, A.; González, S.; Castellano, A.; Escala, O.; Moya, A.; Prats, G.; Tartera, E.; Vidal, A. Acta congrés
Plant foods, stone tools and food preparation in prehistoric Europe: an integrative approach in the context of ERC funded project PLANTCULT 2020 Valamoti, S. M.; Chondrou, D.; Bekiaris, T.; Ninou, M.; Alonso, N.; Bofill, M.; Ivanova, M.; Laparidou, S.; McNamee, C.; Palomo, A.; Prats, G.; Procopiou, H.; Tsartsidou, G.; Article en premsa
Ethnogrinding Database: A tool to collect and connect worldwide information on ethnological and ethnoarchaeological hand-milling systems 2020 Alonso, N.; Prats, G.; Roustanis, T.; Tokmakides, P.; Valamoti, S.M. Article d'investigació
From the earliest farmers to the first urban centres: a socio-economic analysis of underground storage practices in north-eastern Iberia 2020 Prats, G.; Antolín, F.; Alonso, N. Article d'investigació
Underground silo storage during the Late Bronze and Early Iron Ages: an approach to the different realities of the Northeast of the Iberian Peninsula 2020 Prats, G. Article d'investigació
The storage of pulses during the Bronze and Iron Ages in the East of the Iberian Peninsula: examining the archaeological data through the lens of ethnography 2020 Tarongi, M.; Prats, G.; Alonso, N. Article d'investigació
Household storage, surplus and supra-household storage in prehistoric and protohistoric societies of the Western Mediterranean 2020 Prats, G.; Antolín, F.; Alonso, N. Article d'investigació
La fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues): noves aportacions sobre la primera edat del ferro i l'època ibèrica (2010-2015) 2018 Alonso N.; Bernal J.; Castellano A.; González S.; Junyent E.; López J. B.; Martínez J.; Mazuque J.; Nieto A.; Oliva J. A.; Piquès G.; Prats G.; Vila S. Acta congrés
Hábitat y estructuras domésticas en Feixa del Moro: cabañas, silos y hogares 2018 Prats, G. Capítol de llibre d'investigació
L'oppidum ibèric de Gebut (Soses, Segrià): avanç dels resultats de la campanya d'excavacions 2017 2018 López Joan B.; Alonso N.; Bernal J.; Castellano A.; González S.; Martínez J.; Moya A.; Oliva J. A.; Prats G.; Tarongi M.; Vila S. Article d'investigació
The AGRICHANGE Project: an integrated on-site approach to agricultural and land-use change in relation to climate during the Neolithic in Western Europe 2018 Antolín, F.; Häberle, S.; Jesus, A.; Martínez Grau, H.; Prats, G.; Schäfer, M.; Steiner, B. Article d'investigació
Etnoarqueología de la basura: almacenaje en silos y su reaprovechamiento en la población Ouarten de El Souidat (El Kef, Túnez) 2017 Alonso, N.; Cantero, F.J.; López, D.; Montes, E.; Prats, G.; Valenzuela-Lamas, S.; Jornet, R. Capítol de llibre d'investigació
Towards the periodization of the uses of Can Sadurní Cave (Begues, Catalonia) during the Middle Neolithic I. The contribution of bayesian modelling to radiocarbon dating sequences 2017 Antolín, F.; Martínez, P.; Fierro, E.; León, M.; Martínez, H.; Gascón, M.; Bergadà, M.M.; Prats, G.; Barceló, J.A.; Edo, M. Article en llibre
Estructures relacionades amb l'emmagatzematge (sitges i fosses) 2016 Prats, G. Article en llibre
La Font de la Canya, guia arqueològica. 2015 López, D. (coord.); Asensio, D.; Jornet, R.; Morer, J.; Jiménez, S.; Marlasca, R.; Merino, M.; Mestres, A.; Miguel, E.; Pigué, R.; Prats, G.; Valenzuela-Lamas, S. Llibre d'investigació
Milling Wheat and Barley with Rotary Querns: The Ouarten Women (Dahmani, El Kef, Tunisia) 2014 Alonso, N.; Cantero, F. J.; Jornet, R.; López, D.; Montes, E.; Prats, G.; Valenzuela, S. Article en llibre
The effect of dehusking on cereals: experimentation for archaeobotanical comparison 2013 Alonso, N.; Antolín, F.; López, D.; Cantero, F.J.; Prats, G. Article en llibre
La Construcció de sitges amb eines de fusta o banya i de ferro al Centre d'Experimentació Protohistòrica de Verdú 2013 Prats, G.; Alonso, N.; Cantero, F.; López, D.; Palomo, T.; López, O.; Cano, A. Article en llibre
Aproximació tipològica i funcional de les estructures excavades al jaciment del Bronze ple de Minferri (Juneda, les Garrigues): emmagatzematge i conservació a la Catalunya Occidental 2013 Prats, G. Article d'investigació
Intervencions arqueològiques i paleontològiques a Lleida durant l'any 2011 2012 Prats, G. Article d'investigació
Manufacturing rotary querns in the 4th century BC fortified settlement of Els Vilars (Arbeca, Catalonia, Spain) 2011 Alonso, N.; Aulinas, M.; Garcia, M.T; Martín, F.; Prats, G.; Vila, S. Article en llibre
Intervencions arqueològiques i paleontològiques a Lleida durant l'any 2010 2011 Prats, G. Article d'investigació
Intervencions arqueològiques i paleontològiques a Lleida durant l'any 2009 2010 Prats, G. Article d'investigació
Diccionari biogràfic de dones en xarxa (Xarxa Vives d'Universitats) 2010 AAVV Pàgina web