CALDERON ARGELICH, ALFONSO ROQUE

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: GEOGRAFIA, HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART
Adreça electrònica: alfonso.calderon@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Història, Geografia i Història de l'Art (UOC-UdL) - UdL 2 HISTÒRIA MODERNA
Grau en Història (reverificació 2015) - UdL 3 PRÀCTIQUES EN EMPRESES I/O INSTITUCIONS