REIXACH SALA, ALBERT

Categoria: INVESTIGADOR/A JUAN DE LA CIERVA
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: HISTÒRIA
Email: albert.reixach@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes 1 COMPLEMENTS PER A LA FORMACIÓ DE LES CIÈNCIES SOCIALS
Grau en Història, Geografia i Història de l'Art (UOC-UdL) 2 HISTÒRIA MEDIEVAL
Grau en Història (reverificació 2015) 4 SOCIETAT I CULTURA MEDIEVAL

Recerca

Publicacions Any Autors Tipus
Enregistrer la prise de décision dans les conseils municipaux de la Catalogne du Bas Moyen Âge 2021 Miquel Milian, Laura; Reixach Sala, Albert Capítol de llibre d'investigació
Private banking and Financial Networks in the Crown of Aragon during the fourteenth century 2021 Reixach Sala, Albert Article d'investigació
Tècniques bancàries a la Catalunya baixmedieval en el mirall de la documentació notarial 2020 Reixach Sala, Albert Capítol de llibre d'investigació
Presión fiscal y endeudamiento en las comunidades rurales del noreste catalán durante la Guerra con Castilla (1356-1366) 2020 Reixach Sala, Albert Article d'investigació
La promoción de símbolos identitarios en tiempos de « crisis » : el caso de las ciudades y villas catalanas entre mediados del siglo XIV y finales del siglo XV 2020 Albert Reixach Sala Article d'investigació
A study of economic inequality in the light of fiscal sources: the case of Catalonia (14th-18th centuries) 2020 Morelló Baget, Jordi; Orti Gost, Pere; Reixach Sala, Albert; Verdés Pijuan, Pere Capítol de llibre d'investigació
Social Mobility and Service to the Crown in Late Medieval Catalonia (c. 1350 - c. 1420): an approach centred on the area of Girona 2020 Albert Reixach Sala Article d'investigació
Els usos de l'aigua a la Girona preindustrial: segle XIV-inicis del segle XVIII 2019 Albert Reixach Sala Llibre d'investigació
Institucions locals i elits a la Catalunya baixmedieval (Girona, 1345-1445) 2019 Albert Reixach Sala Llibre d'investigació
Finanzas, monarquía y ascenso social en la Cataluña de las décadas centrales del siglo XIV: el caso de Pere Blan (1346-¿1381) 2019 Reixach Sala, Albert; Tello Hernández, Esther Capítol de llibre d'investigació
Redelmes: nous gravàmens sobre els ingressos a les comunitats de la Catalunya del nord-est (c. 1350-c. 1500) 2019 Reixach Sala, Albert Article d'investigació
La cultura notarile e la ricezione dei Verses proverbials di Cerverí: a propósito del notaio Ramon Bruguera di Girona (c. 1330-70) 2019 Cabré, Miriam; Reixach Sala, Albert Article d'investigació
La percepción de las inundaciones en la Cataluña nororiental entre los siglos XIV y XVII: de las notas cronísticas a las autobiografías populares 2018 Reixach Sala, Albert Article d'investigació
Mundo laboral, política municipal y trends económicos en las ciudades catalanas de la baja Edad Media: el ejemplo de Gerona (1340-1440) 2018 Reixach Sala, Albert Capítol de llibre d'investigació
Finances públiques i mobilitat social a la Catalunya de la baixa edat mitjana: Girona, 1340-1440 2018 Albert Reixach Sala Llibre d'investigació
Els arrendataris dels drets del General des de l'observatori de Girona (c. 1380-c. 1440) 2017 Reixach Sala, Albert Capítol de llibre d'investigació
La emisión de deuda municipal en la Cataluña bajomedieval: los síndicos de la ciudad de Gerona (1350-1440) 2016 Reixach Sala, Albert Capítol de llibre d'investigació
Jaume Beuda (†1409), comerciant d'orígens empordanensos, fundador del col•legi d'en Beuda de Girona i d'un hospital a Ordis 2016 Reixach Sala, Albert Article d'investigació
Catalan Bankers in the Fourteenth Century: a First Census 2016 Reixach Sala, Albert; Tello Hernández, Esther Article d'investigació
Hacienda local y redes financieras en la Cataluña bajomedieval: Los tesoreros del municipio de Gerona (1355-1443) 2014 Reixach Sala, Albert Article d'investigació
Finanzas municipales y banca privada en la Cataluña bajomedieval: los cambistas y la hacienda local de Gerona (1330-1380) 2013 Reixach Sala, Albert Capítol de llibre d'investigació
«Con se degen los càrrechs supportar entre los ciutadans». Administració municipal i identitat urbana a Girona (1350-1440) 2013 Reixach Sala, Albert Article d'investigació
Censals i dots: mercats financers i matrimonis en una ciutat catalana baixmedieval (Girona, 1340-1440) 2013 Reixach Sala, Albert Capítol de llibre d'investigació
Banqueros al servicio del poder: El cambista Ramon Medir de Gerona y la tesorería real durante la Guerra de los Dos Pedros (1356-1369) 2012 Reixach Sala, Albert Capítol de llibre d'investigació
A mercè dels creditors: l'endeutament dels senyors de Santa Pau amb ciutadans de Girona a la primera meitat del segle XIV 2012 Reixach Sala, Albert Article d'investigació