SABATE CURULL, FLOCEL

Categoria: CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: GEOGRAFIA, HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART
Adreça electrònica: flocel.sabate@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Identitat Europea Medieval - UdL 1 CORT, MECENATGE I LITERATURA
MU en Identitat Europea Medieval - UdL 1 EL PODER A L'EDAT MITJANA
MU en Identitat Europea Medieval - UdL 1 EL TERRITORI A L'EDAT MITJANA
MU en Identitat Europea Medieval - UdL 1 ESCENARIS I DISCURS DEL PODER
MU en Identitat Europea Medieval - UdL 1 LLATÍ, PALEOGRAFIA I CODICOLOGIA MEDIEVAL
MU en Identitat Europea Medieval - UdL 1 SAGRAT, PROFÀ I CIRCULACIÓ DE MODELS
MU en Identitat Europea Medieval - UdL 1 TEATRE, DANSA I EXPRESSIVITAT
MU en Identitat Europea Medieval - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Grau en Història (reverificació 2015) - UdL 3 HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ

Recerca

Grup de recerca: Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals 'Espai, Poder i Cultura'
Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
La convivencia de comunidades culturales contrapuestas en Europa. Judios y conversos en las ciudades del espacio transpirenaico bajo medieval. 01/01/2003 31/12/2005 FLOCEL SABATÉ CURULL
Identidad, memoria e ideologia en la Edad Media 01/01/2010 31/12/2012 FLOCEL SABATÉ CURULL
Auctoritas. Iglesia, cultura y poder, s.XII-XV 01/01/2013 31/12/2015 KAREN STÖBER
El poder vivido en la Baja Edad Media: percepción, representación y expresividad en la gestión y la recepción del poder 01/06/2020 31/05/2023 FLOCEL SABATÉ CURULL
Identidades colectivas y solidaridades de grupo en la baja edad media 01/09/2023 31/08/2026 FLOCEL SABATÉ CURULL
Memoria histórica. Las imágenes de la edad media: mundo real y espacio recreado 12/12/2003 11/12/2004 FLOCEL SABATÉ CURULL
La orden premostratense en la Corona de Aragón: Penetración, desarrollo e incidencia en la sociedad 15/10/2005 14/10/2008 FLOCEL SABATÉ CURULL
Crecimiento económico, desarrollo sociocultural y transformaciones políticas en las tierras de Lleida. La transformación del feudalismo al capitalismo (s. XV-XIX) 19/11/1997 18/11/2000 ROBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ
La petja medieval en les cultures catalana i britànica 30/12/2010 29/12/2011 FLOCEL SABATÉ CURULL
Expresividad, sentimiento y emoción (siglos XII-XV) (ESEEM) 30/12/2016 29/12/2019 FLOCEL SABATÉ CURULL
Tesis Any Direcció
Dinámica del funcionamiento, consumo y abastecimieneto de un Hostal de Navarra a fines del siglo XIV. Transcripción paleográfica y análisis 2023 Sabaté, Flocel; Lucero, María Cristina
La Iglesia en la Tierra Firme (1529-1589) 2021 Sabaté, Flocel
De Verba Potestatis. A representatividade politica na Cathalunya de PEdro o Ceremonioso, um exemplo na semântica europeia 2019 Flocel Sabaté
El poder municipal durante el Interregno en la Corona de Aragón (1410-1412) 2018 Sabaté, Flocel
Percebre i relacionar-se en els comtats d'Osona i Manresa durant la primera meitat del segle X 2017 Sabaté Curull, Flocel
The Ager Valley Historic Landscape. New tools and Quantitative Analysis. Architecture and Agrarian Parcels in the Medieval Settlement Dynamics. 2017 Sabaté Curull, Flocel
La Iglesia de Urgel: Feudalización y Reforma (1020-1150) 2016 Sabaté, Flocel
La privatizació del patrimoni reial I el deute públic: La Terra del Marquesat (1330-1496) 2016 Sabaté, Flocel
Les senyories valencianes dels comtes d'urgell. Les baronies de Bunyol, Xiva i Xestalgar entre el 1238 i el 1327. Rend i jurisdicció 2015 Flocel Sabaté
Sant Benet de Baiges (Segles IX-XI). Formació d'un patrimoni monàstic 2012 Flocel Sabaté i Curull
Territori i societat a la frontera septentrional de la Lleida Musulmana (s. XI-XII) 2012 Flocel Sabaté Curull
L'espai rural del districte musulmà de Lleida (segles XI a XII). Espais de secà meridionals 2008 Sabaté Curull, Flocel
El fin de la Guerra Civil española y el exilio Republicano: visiones y prácticas de la sociedad argentina a través de la prensa periódica. El caso de Mar del Plata. 2006 Tovar Blanco, P.F; Da Orden, Liliana
El veguer a Catalunya. Anàlisi del funcionament de la jurisdicció reial al segle XIV 1993 Dr. Antoni Riera i Melis
Publicacions Any Autors Tipus
Muslim and Christian Polities, 700-1200 2024 Fernandes, Hermengildo; Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Conèixer i reivindicar el rei Magnànim 2024 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Catalunya i Occitània. Terra llemosiona? 2024 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Identidades colectivas. El caso de Cataluña (inicios-1716) 2023 Sabaté, Flocel Article d'investigació
Assalt militar en un museu a Catalunya en el segle XXI. Anàlisi dels fets en el seu context 2023 Sabaté, Flocel Llibre d'investigació
Els pergamins de Montornès de Segarra 2023 Sabaté, Flocel Editor llibre d'investigació
Montornès i els seus pergamins 2023 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Edició 2023 Cassanyes, Albert; Preixens, Núria; Sabaté, Flocel; Busqueta, Joan Capítol de llibre d'investigació
Renovación económica y social: el mundo urbano 2023 Sabaté, Flocel Llibre d'investigació
La justice capital aux mains des monastères dans la Catalogne du bas Moyen Âge 2023 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Social cohesion and Jewish otherness in late-medieval Catalonia 2023 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Repoblación y prefeudalismo 2023 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Antoni Riera, Produir, distribuir, consumir. Estudis d'història econòmica i social sobre els territoris de llengua catalana a l'edat mitjana 2023 Sabaté, Flocel; Soler, Maria Editor llibre d'investigació
Pròleg 2023 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
L'edat mitjana: la primera globalització? 2022 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
A Military Assault on a Museum in Catalonia in the Twenty-First Century. Analysis of the Facts in their Context 2022 Sabaté, Flocel Article d'investigació
Antoni Dalmai entre trobadors i càtars 2022 Sabaté, Flocel Article en revista divulgativa
Antoni Dalmau, arrelat a la cultura com a compromís social 2022 Sabaté, Flocel Article en revista divulgativa
Pena de mort i cohesió social a la Baixa Edat Mitjana 2022 Sabaté, Flocel Article en revista divulgativa
Produir, distribuir i consumir a la baixa edat mitjana en el repte historiogràfic d'Antoni Riera 2022 Sabate, Flocel; Soler, Maria Capítol de llibre d'investigació
Aragon Rengô Oukuku no Rekishi. CHûsei-kuoki Yoroppa no ichi Seiji Moderu (The Crown of Aragon. A political Model in Late Medieval Europe) 2022 Sabaté, Flocel Llibre d'investigació
Collective Medieval Identities. What was a Catalan in the Late Middle Ages? 2022 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
L'edat mitjana. La primera globalització? 2022 Sabaté, Flocel Editor llibre d'investigació
Las crónicas medievales catalanas en la legitimación del poder regio 2022 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Identity in the Middle Ages. Approaches from Southwestern Europe 2021 Sabaté, Flocel Editor llibre d'investigació
Saisie d'oeuvres dans un musée, révisionnisme historique et identités régionales 2021 Sabaté, Flocel Article d'investigació
Foreword 2021 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Identity in the Middle Ages 2021 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Sodomia, sociedad e historia medieval 2021 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Ciutats mediterrànies: la mobilitat i el desplaçametn de persones / Mediterranean towns: mobility and displacement of people 2021 Sabaté, Flocel Editor llibre d'investigació
Les ciutats mediterrànies i la mobilitat i el desplaçament de persones 2021 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
L'alleu dans la Catalogne médiévale: mythes et réalité 2021 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Review of Santiago González Sánchez, La alta nobleza castellana a comienzos de lsiglo XV: Consolidación de linajes y casas nobles 2021 Flocel Sabaté Review
Reseña Alejandro Martínez Giralt, 'Els vescomtes de Cabrera a la Baixa Edat Mitjana Identitat failiar, dinámica patrimonial i projecció sociopolítica' 2021 Sabaté, Flocel Review
Hombres de la villa y hombres de fuera de la villa en Piera durante la Baja Edad Media 2021 Sabaté, Flocel Article d'investigació
The Emergence of a Bourgeois Urban Identity: Late-Medieval Catalonia 2021 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
The death penalty in late-medieval Catalonia. Evidence and significations 2021 Flocel sabaté Llibre d'investigació
La pena de mort a la Catalunya baixmedieval. Retrat d'una societat 2021 Sabaté, Flocel Llibre d'investigació
La guerra civil catalana 2021 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Origen i context històric d'Igualada (segles X, XI i XII) 2021 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Agricultural Landscapes of Al-Andalus, and the Aftermath of the Feudal Conquest 2021 Kirchner, Helena; Sabaté, Flocel Editor llibre d'investigació
Memory in the Middle Ages. Approaches from Southwestern Europe 2020 Sabaté, Flocel Editor llibre d'investigació
Incidenza della Sicilia nell.amministrazione regia catalana (1391-1409) 2020 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Catalonia: Identity, Representativity, Territorialisation 2020 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Catalogna: percezione, coscienza e identità nel Basso Medioevo 2020 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Reseña de Sébastien Gasc, Philippe Sénac, Clément Venco, Carlos Laliena, eds., 'Las fronteras apirenaicas en la Edad Media (siglos VI-X) / Les frontières pyrénéennes au Moyen Âge (VIe-XVe siècles), Za 2020 Flocel Sabaté Review
Cortes y representatividad en la Cataluña bajomedieval 2020 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Les frontières pyrénéennes au Moyen Âge 2020 Flocel Sabaté Ressenya
Review of Robert Portass, "The Village World of Early Medieval Spain: Local Community and the Land Market" 2020 Flocel sabaté Review
Antoni Riera. Un regne dins en la mar. Estudis sobre l'economia, la societat i la fiscalitat de Mallorca a la baixa edat mitjana 2020 Flocel Sabaté Maria Soler Editor llibre d'investigació
Antoni Riera, historiador medievalista 2020 Flocel sabaté Capítol de llibre d'investigació
Identity, Perception and Cohesion of a Medieval Region: Catalonia 2020 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Ciutat i regió. Un binomi mediterrani 2020 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Municipi i regió a la Catalunya baixmedieval 2020 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Foreword 2020 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Ciutats Mediterrànies: l'espai i el terri tori /Mediterranean towns: space and territory 2020 Flocel Sabaté Editor llibre d'investigació
Catedral i ciutat davant la mort del rei, punt de trobada i de conflicte (Catalunya, segles XIV-XV) 2020 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Mediterrani, ciutat i regió 2020 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
¿Qué es un imperio en la Edad Media? La Corona de Aragón como punto de discusón 2020 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Expresividad, sentimiento y emoción (siglos XII-XV) 2020 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Constructing and Deconstructing the Medieval Origin of Catalonia 2020 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Catalan Identity in the Late Medieval Mediterranean: Creation and Contrast with Neighbouring Identities 2020 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Arqueologia Medieval. Fortaleses a la Vall de l'Ebre (segles VII-XI) 2020 Brufal, Jesus; Negre, Joan; Sabaté, Flocel Editor llibre d'investigació
Contadini ostaggi deglo storici 2020 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
La nación catalana en la edad media 2020 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
La nació a l'edat mitjana 2020 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
La nació a l'edat mitjana 2020 Flocel Sabaté Editor llibre d'investigació
Memory in the Middle Ages 2020 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Reseña Luca Delmontis, 'Enrico di Castiglia senatore di Roma' 2019 FLOCEL SABATE Ressenya
Reseña de Luca Delmontis, 'Enrico di Castiglia, senator di Roma (1267-1268). Diplomazia, guerra e propaganda tra il commune di 'popolo' e la corte papale' 2019 Flocel Sabaté Review
Antoni Riera i Melis, 'Els cereals i el pa en els països de llengua catalana a la baixa edat mitjana' 2019 Flocel Sabaté Review
La construcción de las identidades nacionales. Argentina y España 2019 Sabaté, Flocel Llibre d'investigació
Ideology in the Middle Ages. 2019 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Foreword 2019 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Ideology in the Middle Ages. Approaches from Southwestern Europe 2019 Flocel Sabaté Editor llibre d'investigació
The Death Penalty in Late-Medieval Catalonia. Evidence and significations 2019 Flocel Sabaté Llibre d'investigació
Poblacions rebutjades, poblacions desplaçades 2019 Sabaté, Flocel Editor llibre d'investigació
Poblacions rebutjades, poblacions desplaçades 2019 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
La dissort de la documentació medieval catalana 2019 Sabaté, Flocel Llibre d'investigació
Fondarella en la història 2019 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Fondarella els orígens 2019 Flocel Sabaté Editor llibre d'investigació
Tokio en la renovación del medievalismo en un mundo global 2019 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Le bourreau en Catalogne au bas moyen âge 2019 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Pedro Ansúrez, conde de Urgel 2019 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
La comuna idealitzada i rebutjada a la Catalunya baixmedieval 2018 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Maison et Couronne d'Aragon 2018 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Olivo e mercati nella Catalogna del basso medioevo 2018 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Els animals a l'edat mitjana 2018 Flocel Sabaté Editor llibre d'investigació
Els animals a l'edat mitjana 2018 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Jóvenes Medievalistas 2018 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
El poder entre la ciutat i la regió 2018 Flocel sabaté Capítol de llibre d'investigació
Ciutat medieval i renovació historiogràfica 2018 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Investigar l'edat mitjana 2018 Flocel Sabaté, Jesús Brufal Editor llibre d'investigació
Els espais de poder a la ciutat medieval 2018 Flocel Sabaté Editor llibre d'investigació
Les prémices d'un état 2018 Flocel Sabaté Review
El poder entre la ciutat i la regió 2018 Flocel Sabaté Editor llibre d'investigació
Medieval Territories 2018 Flocel Sabaté, Jesús Brufal Editor llibre d'investigació
Historical Archives. Function and Destruction 2017 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Barcelona: the building of a territorial and ideological capital 2017 Flocel sabaté Article d'investigació
Repoblación y prefeudalismo 2017 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
La victoire de Charles Martel à Poitiers 2017 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Territory, Power and Institutions in the Crown of Aragon 2017 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Preface 2017 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
The Crown of Aragon. A Singular Mediterranean Empire 2017 Flocel Sabaté Editor llibre d'investigació
Repoblación y prefeudalismo 2017 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Identities in Contact in the Mediterranean 2017 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Ériger et borner diocèses et principautés au moyen Âge 2017 Nacima Baron, Stéphane Boissellier, François Clémetn, Flocel Sabaté Editor llibre d'investigació
La frontière catalana (Xe-XIIe siècles): perception,altérité, pouvoir et mémoire 2017 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
The Crown of Aragon in Itself and Overseas: a Singular Mediterranean Empire 2017 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Sucre i societat 2017 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Exteriors i interiors. Retalls d'història d'art medieval 2017 Francesc Fité; Flocel Sabaté; Alberto Velasco Editor llibre d'investigació
Sucre i societat 2017 Flocel Sabaté Editor llibre d'investigació
Renovación económica y social: el mundo urbano 2017 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
L'assistència a l'edat mitjana 2017 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Identity and Loss of Historical Memory. The destruction of Archives 2017 Igor Filippov, Flocel Sabaté Editor llibre d'investigació
Medieval Documentation and Archives in Catalonia after the 19th Century Upheavals 2017 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
La ville de Gérone contre l'éveché d'Empúries 2017 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
L'assistència a l'edat mitjana 2017 Sabaté, Flocel Editor llibre d'investigació
La concepció de la mort a l'edat mitjana. El monopoli mediador de l'Església 2017 Flocel Sabaté Review
Gener Gonzalvo, historiador 2017 Sabaté, Flocel Article d'investigació
La edad media que nos acompaña 2017 Flocel Sabaté Article d'investigació
La formació de la personalitat a l'edat mitjana 2016 Flocel Sabaté Editor llibre d'investigació
Formes de convivència a la baixa Edat Mitjana 2016 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Barcelona, a Medieval Capital 2016 Flocel Sabaté Article d'investigació
Hàbitats Medievals 2016 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Arqueologia Medieval. Hàbitats 2016 Flocel Sabaté Editor llibre d'investigació
The ports of the Medieval Adriatic open research prospects 2016 Flocel sabaté Article d'investigació
L'abus de pouvoir dans la Couronne d'Aragon (XIIIe-XIVe siècles): pathologie, corruption, stratégie ou modèle? 2016 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Islas en el espíritu medieval 2016 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
La formació de la personalitat a l'edat mitjana 2016 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Arqueologia Medieval. Els espais sagrats 2016 Flocel Sabaté, jesús Brufal Editor llibre d'investigació
Une histoire médiévale pour l'identité catalane 2016 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Changement de frontières et perception de l'alterité enCatalogne (XIe-XIVe siècle) 2016 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Les fourches patibulaires en Catalogne au bas Moyen ge 2016 Sabaté, Flocel Article d'investigació
La création de la vicomté d'Àger 2016 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Percepció i identificació dels catalans a l'edat mitjana 2016 Flocel Sabaté Llibre d'investigació
Limites et frontières I. Reconnaître et délimiter l'espace localement au Moyen Âge 2016 N. Baron, S. boissellier, F. Clément, F. Sabaté Editor llibre d'investigació
Limites et villes dans la Catalogne médiévale 2016 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
La construcció d'identitats imaginades. Literatura medieval i ideologia 2016 Acebrón, Julián; Grifoll, Isabel; Sabaté, Flocel Editor llibre d'investigació
Power and Rural Communities in Al-Andalus 2016 Fábregas A, Sabaté F. Editor llibre d'investigació
Renovación económica y social: el mundo urbano 2016 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
El nacimiento de la conciencia lingüística en la Edad Media 2016 Flocel Sabaté, Xavier Terrado Capítol de llibre d'investigació
Medieval History in the Catalan Research Institutions (2003-2009) 2016 Flocel Sabaté Article d'investigació
El naixement de la consciència lingüística a l'Edat Mitjana 2016 Javier Terrado, Flocel sabaté Editor llibre d'investigació
Authoring the Past 2016 Flocel Sabaté Review
Formes de convivència a la baixa edat mitjana 2016 Flocel Sabaté Editor llibre d'investigació
L'invisibilità del re e la visibilità della dinastia nella Corona d'Aragona 2015 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Reseña de: Josep Maria Salrach, 'Justicia i Poder a Catalunya abasn de l'any mil' 2015 Flocel Sabaté Review
La baja Edad Media como una crisis en la historia de la humanidad 2015 Sabaté, Flocel Article d'investigació
L'origen històric d'Igualada 2015 Flocel Sabaté Article d'investigació
La identitat catalana: un llegat històric 2015 Flocel Sabaté Review
A Coroa de Aragâo: Identidade e especifidade política e social 2015 Flocel Sabaté Article d'investigació
The Medieval Roots of Catalan Identity 2015 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Catalonia among the Longstading regions in Europe 2015 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Historical Analysis of the Catalan Identity 2015 Flocel Sabaté Editor llibre d'investigació
Il mito e la realtà della servitúi n Catalogna nel Medioevo 2015 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Medieval Urban Identity: Health, Economy and Regulation 2015 Sabaté-Curull F. Editor llibre d'investigació
Medieval Urban Identity: Health, Economy and Regulation 2015 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
La construcció de la memòria escrita de la ciutat de Balaguer, Robert Cuellas, 2015 Sabaté Curull, F. Capítol de llibre d'investigació
The Religious Experience, a Mirror of a Medieval Scoiety 2015 Sabaté Curull, F. Capítol de llibre d'investigació
Life and Religion in the Middle Ages 2015 Sabaté Curull, F. Editor llibre d'investigació
L'idéel politique et la nation catalane: la terre, le roi et le mythe des origines 2015 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Occuper la frontière du nord-est péninsulaire (Xe-XIIe siècles) 2015 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Les villes des pays de l'Europe méditerranéenne au bas Moyen Âge : espace et pouvoir 2015 Sabaté Curull, F. Capítol de llibre d'investigació
Anàlisi Històrica de la Identitat Catalana 2015 Sabaté Curull, F. Editor llibre d'investigació
Catalunya entre les regions europees de llarga durada 2015 Sabaté Curull, F. Capítol de llibre d'investigació
Regnat de Martí I: el govern del territori i els bàndols 2015 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
El temps de Francesc Eiximenis. Les estructures economiques, socials I polítiques de la Corona d’Aragó a la segona meitat de segle XIV 2015 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Catalonia and Portugal. The Iberian Peninsula from the Periphery 2015 Flocel Sabaté, Luis Adâo da Fonseca Editor llibre d'investigació
The Spain that never was: The Iberian Peninsula from its Peripheries 2015 Flocel Sabaté, Luis Adâo da Fonseca Capítol de llibre d'investigació
Premessa 2015 Sabaté, Flocel; Gallinari, Luciano Capítol de llibre d'investigació
Tra il Tirreno e Gibrilterra. Un mediterraneo iberico? 2015 Flocel Sabaté, Luciano Gallinari Editor llibre d'investigació
El patrimoni històric afaiçonat sota el criteri econòmic 2015 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Perverse Identities. Identites in conflict 2015 Flocel Sabaté Editor llibre d'investigació
Perverse Identities. Identites in conflict 2015 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Història Medieval 2015 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Daniel Iancou. Provincia Judaica 2014 Flocel Sabaté Review
Montgai i els reptes historiogràfics 2014 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Ciutat Medieval i Arqueologia 2014 Sabaté, Flocel; Brufal, Jesús Editor llibre d'investigació
El mercat. Un món de contacte i intercanvis 2014 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
De Lorca a Lleida 2014 Flocel Sabaté, juan Francisco Jiménez Capítol de llibre d'investigació
Gli schiavi davanti alla giustizia nella Catalogna bassomedievale 2014 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
La Sefarad cautiva y reinventada, o los retos de la arqueología y la divulgación del patrimonio cultural 2014 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Hybrid Identities 2014 Flocel Sabaté Editor llibre d'investigació
Cartografies de l'ànima: Identitat, memòria i escriptura 2014 Grifoll, Isabel; Acebrón, Julián; Sabaté, Flocel Editor llibre d'investigació
Hybrid Identities 2014 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Identities on the move 2014 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Identities on the move 2014 Sabaté, Flocel Editor llibre d'investigació
Identitat i representativitat social a la Catalunya baixmedieval 2014 Sabaté Curull, F. Capítol de llibre d'investigació
Història de Catalunya. La baixa edat mitjana del segle XII al XV 2014 Sabaté, Flocel; Brufal, Jesús Llibre docent
Seniofredo II, conde de Urgel 2014 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Seniofrdo I, conde de Barcelona 2014 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Gran, Merlí, Amadís, Faisà i altres cans 2013 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Vifredo, conde de Urgel, Cerdaña, Barcelona, Gerona y Osona 2013 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Poncio I, conde de Urgel 2013 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Pedro de Urgel, conde de Urgel, vizconde de Ager, barón de Entenza, Antillón y Alcolea de Cinca 2013 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Debats 2013 Flocel Sabaté Curull Capítol de llibre d'investigació
Nota Preliminar / Preliminaty Note 2013 Flocel Sabaté Curull Capítol de llibre d'investigació
Usos i tradicions de les literatures clàssiques a les literatures medievals 2013 Flocel Sabaté Curull Capítol de llibre d'investigació
Menàrguens. el sucre i la història 2013 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Ciudad e identidad en la Cataluña bajomedieval 2013 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Per què hi va haver un Compromís de Casp? 2013 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
La Sardegna e Giovanni I nel rinovamento storiografico della Corona d'Aragona 2013 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
El sucre en la història. Alimentació, quotidianitat i economia 2013 Flocel Sabaté Curull Editor llibre d'investigació
Renovación económica y social: el mundo urbano 2013 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
The Defection of the Medieval Catalonian Bourgeoisie: a Mutation of Values or a Bibliographic Myth?, María Asenjo-González, ed. 2013 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Expressoes da representatividade social na Catalunha tardomedieval 2013 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
L'espai rural i la capitalitat regional de la Lleida andalusina en la renovació historiográfica 2013 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Amar la nostra nació 2013 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Usos i tradicions de les literatures clàssiques a les literatures medievals 2013 Flocel Sabaté Curull Editor llibre d'investigació
Seniofredo I, conde de Urgel 2013 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Arqueologia Medieval. Recerca avançada en arqueologia medieval 2013 Flocel Sabaté Curull Editor llibre d'investigació
Por política, terror social 2013 Flocel Sabaté Curull Editor llibre d'investigació
Por política, terror social 2013 Flocel Sabaté Curull Capítol de llibre d'investigació
Winidilda, condesa de Barcelona 2013 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Amar la nostra nació 2013 Sabaté Curull, Flocel Acta congrés
Identitats 2012 Flocel Sabaté Curull Editor llibre d'investigació
Debats sobre Identitats 2012 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
L'espace des minorités ethniques et religieuses : les Juifs dans les villes catalanes au Bas Moyen Âge 2012 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Introduction. Morphologie urbaine et identité sociale dans la ville hispanique médiévale 2012 Guilleré C, Sabaté F. Capítol de llibre d'investigació
L'Edat Mitjana: món real i espai imaginat 2012 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Els referents històrics de la societat: identitat i memòria 2012 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Identitats 2012 Flocel Sabaté Curull Capítol de llibre d'investigació
Morphologie et identité sociale dans la ville médiévale hispanique 2012 Sabaté F, Guilleré C. Editor llibre d'investigació
Identitats 2012 Flocel Sabaté Curull Editor actes congrés
El naixement medieval d'una identitat urbana i burgesa 2012 Flocel Sabaté Curull Capítol de llibre d'investigació
Medievalismes actuals 2012 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Reivindicació de la ciutat de Balaguer com a municipi medieval 2012 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
La Catalunya del segle xv des de l'observatori gironí 2012 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Identitats 2012 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
I pericoli sulle strade della Catalogna bassomedievale 2012 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Il 'Regnum Sardiniae' nella Corona d'Aragona durante la seconda metà del XIV secolo 2012 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Identidad y memoria en el oficio del historiador 2012 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
L'Edat Mitjana. Món real i espai imaginat 2012 Sabaté Curull, Flocel Editor llibre d'investigació
Pedro Ermengol 2012 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Lo que vino de Oriente. Las especias y la imaginación medieval 2012 Flocel Sabaté Curull Review
Natura i societat en la cosmovisió medieval europea 2012 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
El mercat de Balaguer. Una cruïlla 2011 Sabaté-Curull F. Editor llibre d'investigació
Conditioned Identities. Wished-for and unwished-for identities 2011 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Conditioned Identities. Wished-for and unwished-for identities 2011 Sabaté-Curull F. Editor llibre d'investigació
Ruptura i legitimació dinàstica a l’Edat Mitjana 2011 Sabaté-Curull F. Editor llibre d'investigació
El compromiso de Caspe: ¿Ruptura dinástica o modelo de estado?? 2011 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Ruptura i legitimació dinàstica a l’Edat Mitjana 2011 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
L'origen medieval de la identitat catalana 2011 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Les veus del sagrat 2011 Sabaté-Curull, F.; Terrado Pablo,J. Editor llibre d'investigació
Mercats i capitalitats urbanes al comtat d’Urgell 2011 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Debats 2011 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
El mercat. Un món de contactes i d'intercanvis 2011 Sabaté-Curull F. Editor llibre d'investigació
L'Europe imaginé par les Catalans au Moyen Age. Structure politique et mirage des sociétés voisines 2011 Flocel Sabaté Curull Article d'investigació
Arnaldo Mir de Tost 2011 Sabaté Curull, Flocel Altres
Fin del mundo y el nuevo mundo. El encaje ideológico entre la Europa medieval y la Europa moderna en Nueva España (siglo XVI) 2011 Flocel Sabaté Curull Llibre d'investigació
Guerau I, conde de Urgel 2011 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Galíndez Arnar I, conde de Aragón, Urgel y Cerdaña 2011 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Arqueologia Medieval. Els espais de secà. 2011 Flocel Sabaté Curull Editor llibre d'investigació
Die Juden in der Krone Aragon: Der Zusammenbruch der Koexistenz 2011 Sabaté Curull, F. Capítol de llibre d'investigació
Vivir y sentir en la edad media 2011 Sabaté-Curull F. Llibre d'investigació
Catalunya medieval 2011 Sabaté Curull, F. Capítol de llibre d'investigació
Repoblación y prefeudalismo 2011 Sabaté Curull, F. Capítol de llibre d'investigació
Poder i territori durant el regnat de Jaume I. Catalunya i Aragó. 2011 Sabaté Curull, F. Capítol de llibre d'investigació
Reivindicació de Jaume Pasqual I i el seu entorn en la història cultural de Catalunya 2011 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
El mercat de Balaguer en la història 2011 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Armengol V, conde de Urgel 2010 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Armengol VI, conde de Urgel 2010 Sabaté Curull, Flocel Capítols altres llibres
The Catalonia of the 10th to 12th centuries and the historiographic definition of feudalism 2010 Sabaté F. Article d'investigació
Armengol VII, Conde de Urgel 2010 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Armengol VIII, conde de Urgel 2010 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Armengol IX, Conde de Urgel 2010 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
El Carnestoltes Medieval: festa i transgressió 2010 Sabaté F. Article en premsa
Jaume II i la demarcació i la delimitació de la Corona d'Aragó 2010 Sabaté-Curull F, Capítol de llibre d'investigació
Justice, juridiction et pouvoir dans la Catalogne du bas Moyen Âge 2010 Sabaté Curull; Flocel Capítol de llibre d'investigació
La prospecció i el territori medieval 2010 Sabaté, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Debats 2010 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Arqueologia medieval. La prospecció i el territori 2010 Sabaté Curull, F. Editor llibre d'investigació
Idees de pau a l'edat mitjana 2010 Curull, Flocel Sabaté Editor llibre d'investigació
Idees de pau a l'Edat Mitjana 2010 Flocel Sabaté Curull Capítol de llibre d'investigació
¿De dónde viene el nombre de edad media? 2010 Sabaté Curull, Flocel. Article en diari
Manuscrits Il·luminats. L'escenografia del poder durant els segles baixmedievals 2010 Planas Badenas J, Toscano G, Manzari F, Domínguez A, Moly F, Ceccanti M, Maddalo S. Editor actes congrés
Idees de Pau a l'edat mitjana 2010 Flocel Sabaté Curull Editor actes congrés
Debats 2010 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
¿De dónde viene el nombre de Edad Media? 2010 Flocel Sabaté Curull Altres
Aurembiaix, condesa de Urgel 2010 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Debats 2010 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Adelaida de Barcelona 2010 Sabaté Curull, Flocel Capítols altres llibres
Álvaro I, Conde de Urgel 2010 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Aragón, Jaime de, conde de Urgel 2010 Flocel Sabaté Curull Capítol de llibre d'investigació
Aurembaix 2010 Flocel Sabaté Curull Capítols altres llibres
Armengol I, Conde de Urgel 2010 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Armengol II, Conde de Urgel 2010 Sabaté Curull, Flocel Capítols altres llibres
Manuscrits Il·luminats: l'escenografia del poder durant els segles baixmedievals 2010 Sabaté Curull, Flocel Editor llibre d'investigació
Armengol III, conde de Urgel 2010 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Armengol IV, conde de Urgel 2010 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Utopies i alternatives de vida a l'edat mitjana 2009 Flocel Sabaté Editor llibre d'investigació
Debats 2009 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Territori andalusí i arqueologia. Renovació interpretativa i metodologia 2009 Guillem Rosselló-Bordoy, Patrice Cressier, Cyrille Aillet, Pascal Buresi, Josep Torró, José María Martín Civantos, Ana Loriente, Joaquim Rius, Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Jaume RIERA I SANS, Els poders públics i les sinagogues, segles XIII-XV 2009 Sabaté F Ressenya
Ir al libro: Jornet N., Vinyoles T., Rivera, M.M.: Las relaciones en la historia de la Europa medieval 2009 F. Sabaté Review
Cristianos y judíos en contacto con la edad media: polémica, conversión, dinero y convivencia 2009 Sabaté-Curull F, Editor actes congrés
Utopies i alternatives de vida a l'edat mitjana 2009 Flocel Sabaté Editor actes congrés
La organización central de la Corona de Aragón cismarina 2009 Sabaté Curull, F. Capítol de llibre d'investigació
Arqueologia Medieval. La transformació de la frontera medieval musulmana 2009 Sabaté Curull, Flocel Editor actes congrés
La construcción ideológica del nacimiento unitario de Cataluña 2009 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
La place du concile de Perpignan dans l'histoire 2009 Sabaté-Curull F, Capítol de llibre d'investigació
Cristianos y judíos en contacto con la edad media: polémica, conversión, dinero y convivencia 2009 Sabaté, Flocel; Denjean, Claude Editor llibre d'investigació
Oligarchies and social fractures in the cities of late medieval Catalonia 2009 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Estamentos, soberanía y modelo político en la Cataluña bajomedieval 2009 Sabaté F Article d'investigació
Pròleg 2009 Sabaté Curull, F. Capítol de llibre d'investigació
Reseña de Jaume Riera. Els poders públics i les sinagogues, segles XIII-XIV. 2009 Sabaté Flocel Review
Cristianos y judíos en contacto con la edad media: polémica, conversión, dinero y convivencia 2009 Sabaté-Curull F; Iancu-Agou, D.; Nahon, G.; Fournié, M.; Dantec, G.; Narbona, R.; Stallaert, C.; Scordia, L.; Carrasco, J.; Hinojosa, J.; Denjean, C.; Aleixandre, T.; Rochettes, J.; Dumézil, B.; Tolan Editor actes congrés
Jaume II i la demarcació i la delimitació de la Corona d'Aragó 2009 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
L'ordenament municipal de la relació amb els jueus a la Catalunya medieval 2009 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Introducción 2009 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
La place du concile de Perpignan dans l'histoire 2009 Sabaté F. Article d'investigació
Debats 2009 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Entrevista paul freedman 2009 Sabaté Flocel, Article en diari
Arqueologia Medieval. La transformació de la frontera medieval musulmana 2009 Sabaté Curull, Flocel Editor llibre d'investigació
La transformació del territori musulmà medieval 2009 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Los premostratenses:creación de la orden e inicial expansión ibérica 2009 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Utopies i alternatives de vida a l'edat mitjana 2009 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Entrevista a Paul Freedman 2008 Flocel Sabaté Curull Altres
Francesc Eiximenis. Dotzè llibre del Crestià 2008 Sabaté Flocel, Ressenya
El llinatge burgès 2008 Sabaté Flocel, Article en diari
La civiltà comunale del Medioevo nella storiografia spagnola: affinità e divergenze 2008 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
El llinatge burgès 2008 Flocel Sabaté Curull Altres
Jaume Caresmar i les fonts històriques de l'Església catalana 2008 Freedman P., Sabaté F. Article d'investigació
Ressenya de Francesc Eiximenis, 'Dotzè libre del Crestià' 2008 Flocel Sabaté Review
Balaguer, 1105. Cruïlla de civilitzacions 2007 SABATÉ, Flocel Capítol de llibre d'investigació
La pena de muerte en la Cataluña bajomedieval 2007 Sabaté Flocel, Article d'investigació
Utopies medievals 2007 Sabaté F Article en diari
Balaguer, 1005. Cruïlla de civilitzacions 2007 Sabaté, Flocel Editor llibre d'investigació
Natura i desenvolupament. El medi ambient a l'edat mitjana 2007 Flocel Sabaté Editor actes congrés
Repoblación y prefeudalismo 2007 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Arqueologia Medieval. Reflexions des de la pràctica 2007 Sabaté, Flocel Editor llibre d'investigació
Natura i desenvolupament 2007 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
El Compromís de Casp 2007 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
La sexualidad en la sociedad alicantina bajomedieval 2007 Sabaté Flocel Article d'investigació
Els primers temps: segle XII (1137-1213) 2007 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Conflictes agraris i guerra civil a la Ctalunya baixmedieval. Realitat i ficció historiogràfica 2007 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
El sometent a la Catalunya medieval 2007 Flocel Sabaté Llibre d'investigació
La feudalización de la sociedad catalana 2007 Flocel Sabaté Llibre d'investigació
Frontera peninsular e identidad (siglos IX-XII) 2007 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Natura i desenvolupament. El medi ambient a l'edat mitjana 2007 Flocel Sabaté Editor llibre d'investigació
L'arqueologia medieval en entrar al segle XXI 2007 Flocel Sabaté Capítol de llibre d'investigació
Arqueologia Medieval. Reflexions des de la pràctica 2007 Flocel Sabaté Editor actes congrés
La mort du roi en Catalogne: de l'événement biologique au fait historique 2007 SABATÉ, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Balaguer. 1105. Cruïlla de civilitzacions 2007 SABATÉ, Flocel et alii Editor actes congrés
Debats 2007 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Pedralbes, capitulació de 2006 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Cataluña Medieval 2006 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre docent
El somatén en la Cataluña medieval 2006 Sabaté F. Article d'investigació
Nathalie Nabert, Les larmes, la nourriture, le silence 2006 Sabaté F. Ressenya
Reseña de Michel Zimmermann, 'Écrire et lire en Catalogne (IXe-XIIe siècle)' 2006 Flocel Sabaté Review
Reseña de Jacques Voisenet, 'Bêtes et homme dans le monde médiéval. Le bestiaire des clercs du Ve au XIIe sièce 2006 Flocel Sabaté Review
Reseña de Nathalie Nabeert, 'Les larmes, la nourriture, le silence' 2006 Flocel Sabaté Review
La tenencia de castillos en la Cataluña Medieval. 2006 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
L'apparition du féodalisme dans la péninsule Ibérique: État de la recherche au commencement du XXIe siècle 2006 Sabaté Curull F. Article d'investigació
États et alliances dans la Catalogne du bas Moyen-Âge 2006 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Introduction - Présentation 2006 Sabaté Curull Flocel, Claude Denejan, Pilar Jiménez Capítol de llibre d'investigació
Reflexiones sobre los heterodoxos 2006 Sabaté Curull Flocel Capítol de llibre d'investigació
Débats 2006 Sabaté Curull Flocel Capítol de llibre d'investigació
Les juifs au moyen-âge. Les sources catalanes concernant l'ordre et le désordre 2006 Sabaté Curull Flocel Capítol de llibre d'investigació
Chrétiens et juifs au Moyen Âge: sources pour la recherche d'une relation permanente 2006 Sabaté Curull Flocel - Claude Denjean Editor llibre d'investigació
Zimmermann, Michel: Écrire et lire en Catalogne (IXe-XIIe siècle), Madrid, 2003. 2006 Sabaté F. Ressenya
Presó del veguer 2006 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Vescomtat de Barcelona 2006 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Vegueria de Barcelona 2006 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Territori de Barcelona 2006 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Quan Lleida era la capital de la pell 2006 Sabaté F. Article en diari
Visiones de la nación castellana 2006 Sabaté F. Review
Jacques Voisenet, Bêtes et hommes dans le monde médiéval. Le bestiarie des clercs du Ve au XIIIe siècle 2006 Sabaté F. Ressenya
L'Espai del Mal 2005 Sabaté, Flocel Editor llibre d'investigació
Las tierras nuevas en los condados del nordeste peninsular (siglos X-XII) 2005 Sabaté-Curull F. Article d'investigació
Renovación económica y social: el mundo urbano, 2005 Sabaté Curull Flocel Capítol de llibre docent
Repoblación y prefeudalismo 2005 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Col.loqui taula rodona: Violència, delinqüència i inestabilitat social a la baixa edat mitjana 2005 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
L'Espai del Mal. Debats 2005 Sabaté-Curull F, . Capítol de llibre d'investigació
L'Espai del mal 2005 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
L'Espai del mal 2005 Sabaté-Curull F. Editor actes congrés
El poder soberano en la Cataluña bajomedieval: definición yruptura 2005 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Governació de Catalunya 2005 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Comtat de Barcelona 2005 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Nosaltres, els custodis de la memòria 2005 Sabaté-Curull F. Article d'investigació
Església, religió i poder a l'edat mitjana 2005 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
El nacimiento de Cataluña. Mito y realidad 2005 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Casal de Barcelona 2005 Fluvià Escorsa, A., Sabaté Curull, F. Capítol de llibre d'investigació
Capdeguaita 2005 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Canvis Nous, carrer dels 2005 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Batllia 2005 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Banys Medievals 2005 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
Burg dels Arcs antics 2005 Sabaté Curull, Flocel Capítol de llibre d'investigació
El temps i l'espai del feudalisme 2004 Sabaté-Curull F, Farré J. Editor llibre d'investigació
Espai rural i jurisdicció a la Catalunya del segle XIV 2004 Sabaté F. Article en premsa
'Muret, Muret, Muret, Morne Plaine!'. Réflexions sur 'El Jueves de Muret' de Martín Alvira Cabrer 2004 Macé L, Aurell M, García-Fitz F, Sabaté F, Sarasa E, Alvira M. Review
El poder a l'Edat Mitjana 2004 Sabaté-Curull F, Farré J. Editor llibre d'investigació
El poder a l'Edat Mitjana 2004 Sabaté Curull, F. Capítol de llibre d'investigació
Taula rodona: el temps i l'espai del feudalisme a Catalunya 2004 Riera A, Bisson T, Feliu G, Ruiz-Domènec JE, Salrach JM, Larrea JJ, Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
La feudalització de la societat catalana 2004 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Crónica de la humanidad 2004 Sabaté-Curull F, Claramunt S, Bertran P, Calvo L. Publicacions Multimèdia
Valoració històrica de les restes arqueològiques del solar de Rambla Ferran, 1 de Lleida 2004 Sabaté-Curull F. Informes de recerca
Tercer debat sobre el feudalisme 2004 Sabaté-Curull F, Larrea J, Feliu G, González M, Pastor E, Ribera F, Ruiz de la Peña J, Catafau A. Capítol de llibre d'investigació
Catalunya Medieval 2004 Sabaté Curull, F. Capítol de llibre d'investigació
La montagne dans la Catalogne médiévale. Perception et pouvoir 2004 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
El temps i l'espai del feudalisme 2004 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
La Corona de Aragón 2003 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Pròleg 2003 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Debats 2003 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Medievalisme. Noves Perspectives 2003 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
L'Edat Mitjana en la societat de la informació 2003 Sabaté-Curull F, Boadas, Pietro C, Prats J, Sobrequés J. Capítol de llibre d'investigació
Els orígens de la Seu Vella de Lleida 2003 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Història de Lleida. Alta Edat Mitjana 2003 Sabaté-Curull F. Llibre d'investigació
Vegueries i sotsvegueries de Catalunya el 1401 2003 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Principals governs municipals (segles XIV-XV) 2003 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Medievalisme noves perspectives 2003 Sabaté-Curull F, Farré-Viladrich J. Editor llibre d'investigació
El coneixement del passat musulmà a Catalunya 2003 Sabaté F. Article d'investigació
Il mercato della terra in un paese nuevo: Lérida nella seconda metà del XII secolo 2003 Sabaté F. Article d'investigació
Entorn de l’arrel andalusina de Catalunya 2003 Sabaté F. Article d'investigació
Sobre tenir lo studi de Lleyda en Tortosa 2003 Sabaté F. Article d'investigació
Cerimònies fúnebres i poder municipal a la Catalunya baixmedieval 2003 Sabaté-Curull F. Llibre d'investigació
Història de Vilanova del Camí 2003 Sabaté-Curull F. Editor llibre d'investigació
Pròleg 2002 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Monarquía y municipio en la Cataluña bajomedieval 2002 Sabaté F. Article d'investigació
Informe previ a la sol·licitud de la restauraicó arquitectònica de l'església de Santa Maria de Gàver 2002 Sabaté-Curull F. Informes de recerca
Catalunya i Europa a través de l'Edat Mitjana 2002 Sabaté-Curull F, Farré-Viladrich J. Editor llibre d'investigació
Cultura i poder 2002 Sabaté-Curull F, Farré-Viladrich J. Editor llibre d'investigació
Creences i ètnies en una societat plural 2002 Sabaté-Curull F, Farré-Viladrich J. Editor llibre d'investigació
El comtat d'Urgell a la Península Ibèrica 2002 Sabaté-Curull F, Farré-Viladrich J. Editor llibre d'investigació
Els grans espais baronials de l'Edat Mitjana. Desenvolupament socioeconòmic 2002 Sabaté-Curull F, Farré-Viladrich J. Editor llibre d'investigació
Pròleg 2002 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Repoblación y prefeudalismo 2002 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Renovación económica y social: el mundo urbano 2002 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
La noció d'Espanya en la Catalunya medieval 2002 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Pròleg 2002 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Pròleg 2002 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Pròleg 2002 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Pròleg 2002 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Prólogo 2002 Sabaté Curull, F. Capítol de llibre d'investigació
Memòria de Catalunya 2001 Sabaté-Curull F, Claramunt S, Bertran P, Calvo L. Publicacions Multimèdia
Un précurseur des études sur le catharisme en Catalogne: Jordi Ventura i Subirats (1932-1999) 2001 Sabaté F. Article d'investigació
Memòria de Catalunya. Volums temàtics 2001 Sabaté-Curull F, Claramunt S, Bertran P, Calvo L. Publicacions Multimèdia
Memòria de Catalunya. Volums temàtics II 2001 Sabaté-Curull F, Claramunt S, Bertran P, Calvo L. Publicacions Multimèdia
El cort a Catalunya 2001 Sabaté F. Article d'investigació
L'estructuració territorial de Catalunya. Els eixos cohesionadors de l'espai. V Congrés Internacional d'Història Local de Catalunya 2000 Sabaté-Curull F. Editor llibre d'investigació
Reseña de José Manuel Nieto Soria, 'Ceremonias de la realeza. Propaganda y legitimación en la Castilla Trastámara', José Manuel Nieto Soria, 'Orígenes de la monarquía hispánica: propaganda y legitimac 2000 Sabaté F. Review
700 aniversari: record del passat, retrat del present 2000 Sabaté-Curull F. Article en diari
Sobre models d'universitat 2000 Sabaté-Curull F. Article en diari
L'estructuració territorial de Catalunya. Crònica del V Congrés Internacional d'Història Local de Catalunya 2000 Sabaté F. Review
Igualada, carrer de Barcelona 2000 Sabaté F. Article d'investigació
La transformació de la frontera al segle XI. Guissona en la construcció de Catalunya 2000 Sabaté Curull, F. Capítol de llibre d'investigació
Perpinyà, capital baixmedieval dels comtats de Rosselló i Cerdanya 2000 Sabaté Curull, F. Capítol de llibre d'investigació
Territori i jurisdicció al Pla de l'Estany 2000 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Presentació 2000 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
La mort d'Alfons el Magnànim: coneixença, divulgació i repercussió de la notícia 2000 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Els eixos articuladors del territori medieval català 2000 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Ressenya de Jordi Bolòs, Diccionari de la Catalunya Medieval (ss.VI-XV) 2000 Sabaté F. Review
La transformació de la frontera al segle XI. Reflexions des de Guissona arran del centenari de la consagració de l'església de Santa Maria 2000 Sabaté-Curull F. Editor llibre d'investigació
Segles X-XII: Dels comtats sobirans a la formació de la Corona catalano-aragonesa, 'Història de Catalunya' 2000 Sabaté-Curull F. Publicacions Multimèdia
L'Edat Mitjana al Castell de Sant Martí de Sarroca 1999 Sabaté-Curull F. Publicacions Multimèdia
Viure al segle XI. L'Edat Mitjana al Castell de Castelldefels 1999 Sabaté-Curull F. Publicacions Multimèdia
Història de Piera 1999 Sabaté-Curull F. Editor llibre d'investigació
El solar del molí d'en Codina com a sinagoga: realitat i ficció (I) 1999 Sabaté F. Review
El solar del molí d'en Codina com a sinagoga: realitat i ficció (III) 1999 Sabaté F. Review
El solar del molí d'en Codina com a sinagoga: realitat i ficció (II) 1999 Sabaté F. Review
La governació al Principat de Catalunya i als comtats de Rosselló i Cerdanya 1999 Sabaté F. Article d'investigació
La gent dels castells. Viure en els castells de la Conca d'Òdena a l'Edat Mitjana 1999 Sabaté-Curull F. Llibre d'investigació
Vilanova del Camí 1999 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Glossari 1999 Sabaté-Curull F, Casals A. Capítol de llibre d'investigació
La insolvència municipal a la segona meitat del segle XIV 1999 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Història Medieval 1999 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
De la baixa edat mitjana al País Valencià. Ressenya del llibre de Jill R. Webster “Per Déu o per diners. Els mendicants i el clergat al País Valencià” 1999 Sabaté F. Review
En torno a la identificación de sinagogas medievales: el caso de Tárrega 1999 Sabaté F. Article d'investigació
Quatre segles d’influència islàmica. Ressenya de Pere Balañà. Bibliografia comentada de l’Islam a Catalunya (713-1153) 1999 Sabaté F. Review
Two twelfh-century papal letters to the colegiate church of Vilabertran (Catalonia) 1999 Freedmann P, Sabaté F. Article d'investigació
Orden y desorden. La violencia en la cotidianidad bajomedieval catalana 1999 Sabaté F. Article d'investigació
Costa Daurada 1999 Sabaté-Curull F, Claramunt S, Bertran P, Calvo L. Publicacions Multimèdia
Catalunya des de l'aire II. Blocs temàtics 1999 Sabaté-Curull F, Claramunt S, Bertran P, Calvo L. Publicacions Multimèdia
Proemi 1999 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
L'Edat Mitjana al Castell de Sant Marçal de Cerdanyola 1999 Sabaté-Curull F. Publicacions Multimèdia
La castralització de l'espai en l'estructuració d'un territori conquerit (Urgell, Pla d'Urgell, Garrigues i Segrià) 1998 Sabaté F. Article d'investigació
Màster en Arxivística de la Universitat de Lleida 1998 Sabaté F. Article d'investigació
Catalunya des de l'aire 1998 Sabaté-Curull F, Claramunt S, Bertran P, Calvo L. Publicacions Multimèdia
Informe sobre la identificació com a sinagoga de les restes arqueològiques del carrer de Sant Agustí de Tàrrega 1998 Sabaté-Curull F. Informes de recerca
Atlas de la 'Reconquista'. La Frontera peninsular entre los siglos VIII y XV 1998 Sabaté-Curull F. Llibre d'investigació
Atles de la 'Reconquesta'. La Frontera peninsular entre els segles VIII i XV 1998 Sabaté-Curull F. Llibre d'investigació
Ejes vertebradores de la oligarquía urbana en Cataluña 1998 Sabaté F. Article d'investigació
Informe històric per a la restauració arquitectònica de Sant Joan de Vilamajor 1998 Sabaté-Curull F, Coberó M. Informes de recerca
Història medieval, ciutat, universitat i investigació 1998 Sabaté-Curull F. Article en diari
Informes sobre la denominació medieval del municipi de Prats de Rei (Segona Part) 1998 Sabaté-Curull F. Informes de recerca
Ser professor d'universitat. Reflexions des de l'experiència personal, a voltes un xic agredida 1998 Sabaté-Curull F. Article en diari
Ressenya de David Abulafia- Blanca Garí: “En las Costas del Mediterráneo Oriental” 1998 Sabaté F. Review
L'Església secular catalana al segle XIV: la conflictiva relació social 1998 Sabaté F. Article d'investigació
La noció d'Espanya a la Catalunya medieval 1998 Sabaté F. Article d'investigació
Els bàndols com a solidaritat en la societat urbana baixmedieval 1998 Sabaté F. Article d'investigació
Església de Santa Maria de Cervera 1997 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Castell de Solibernat (Massoteres) 1997 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Vallbona de les Monges: drets i propietats fins al segle XIV. Representació cartogràfica 1997 Sabaté-Curull F, Gonzalvo G. Capítol de llibre d'investigació
La Segarra. Marc històric: Organització territorial i jurisdiccional. Organització social. Organització i vida eclesiàstica 1997 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
El Segrià, Les Garrigues, El Pla d'Urgell. Marc Històric. Territori i Jurisdicció 1997 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
L'augment de l'exigència fiscal en els municipis catalans al segle XV: elements de pressió i de resposta 1997 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Els pergamins de Privilegis de la ciutat de Balaguer. Pròleg 1997 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Els llibres de privilegis de Tàrrega (1058-1573) 1997 Sabaté-Curull F, Gonzalvo G, Hernando J, Turull M, Verdés P. Llibre d'investigació
El territori de la Catalunya Medieval. Percepció de l'espai i divisió territorial al llarg de l'Edat Mitjana 1997 Sabaté-Curull F. Llibre d'investigació
Informes sobre la denominació medieval del municipi de Prats de Rei (Primera Part) 1997 Sabaté-Curull F. Informes de recerca
Archivist training in Catalonia 1997 Alberch R.; Sabaté F.; Article d'investigació
L'enseignement de l'Archivistique dans la Catalogne 1997 Alberch R, Sabaté F. Article d'investigació
Nota a la segona edició 1997 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Església de Sant Pere Gros (Cervera) 1997 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Església de Sant Pere de Tapioles (Guissona) 1997 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Església de Santa Fe de Nidal (Guissona) 1997 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Església de Sant Pau de Villamur (Guissona) 1997 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Església de Sant Miquel de Guarda-si-venes (Guissona) 1997 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Església de Santa Maria de Malacara (Estaràs) 1997 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Església de Sant Miquel de Prenyanosa (Cervera) 1997 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Convent de Sant Francesc (Cervera) 1997 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Església de Sant Antoni (Cervera) 1997 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Església de Santa Magdalena de Cervera 1997 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Comanda hospitalera de Sant Joan de Jerusalem (Cervera) 1997 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
La Edad Media en nuestro presente 1997 Sabaté F. Article d'investigació
Die Archivarausbidung in Katalonien 1997 Alberch R, Sabaté F. Article d'investigació
El veguer i la vegueria de Tortosa i Ribera d'Ebre al segle XIV 1997 Sabaté F. Article d'investigació
Itineraris d'història local: les terres de frontera al segle XI 1996 Sabaté F, Coberó M. Article d'investigació
Canvien els temps, canvien els noms. Vida domèstica, del segle IX al XVIII 1996 Sabaté-Curull F. Llibre d'investigació
L'expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): conquesta o repoblació? 1996 Sabaté-Curull F. Llibre d'investigació
La vida quotidiana medieval: qüestió de perspectiva i d'empatia 1996 Sabaté F. Article d'investigació
Itineraris per terra de marca: el segle XI a la conquesta de la Plana 1996 Sabaté F. Article d'investigació
Ressenya de Jaume Aurell Cardona 'Els mercaders catalans al quatre cents' 1996 Sabaté F. Review
La sexualitat a l'època medieval 1996 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
La divisió territorial de Catalunya. Les vegueries 1996 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Letter of Pope Innocent III to the monastery of Sant Esteve de Banyoles (1216) 1996 Sabaté F, Freedmann P. Article d'investigació
El poder reial entre el poder municipal i el poder baronial a la Catalunya del segle XIV 1996 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
La marca en els comtats de l'any Mil 1996 Sabaté F. Article d'investigació
Ocupació i poblament de la Catalunya Nova 1995 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Font oral i font escrita per a una nova Vilaclara 1995 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Un sistema alimentari de viatge a la segona meitat del segle XIV 1995 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Les factions dans la Catalogne du XIVème siècle 1995 Sabaté Curull, F. Capítol de llibre d'investigació
Organització administrativa i territorial del comtat d'Urgell 1995 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
El comtat d'Urgell 1995 Sabaté-Curull F, Farré J, Gonzalvo G. Capítol de llibre d'investigació
Discurs i estratègies del poder reial a Catalunya al segle XIV 1995 Sabaté F. Article d'investigació
Ressenya de Josep Fernández. 'Una família catalana medieval. Els Bell-lloc de Girona 1267-1533' 1995 Sabaté F. Review
El poblament musulmà de la vall de l'Ebre, segles XIII a XV 1995 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Capitalitat i jurisdicció de la ciutat de Girona 1995 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Viles i ciutats. La força dels municipis 1995 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Cases de religiosos i ordes militars 1995 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Església secular. El bisbat de Vic 1995 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Nobles i cavallers. El poder baronial 1995 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Vegueries 1995 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Rei i cort. El patrimoni reial 1995 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Crèdits registrats a la cort civil de Puigcerdà al segle XIV 1995 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Immigració a Cervera (1391-1393) 1995 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Conquesta de Tortosa i Lleida 1995 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
El veguer a la Catalunya del segle XIV. Anàlisi del funcionament de la jurisdicció reial 1995 Sabaté F. Article d'investigació
Breu Història de Catalunya 1995 Sabaté-Curull F. Editor llibre d'investigació
L'Anoia durant l’època romànica (segles X-XIII) 1995 Sabaté F. Article d'investigació
El comtat d'Urgell 1995 Sabaté Curull, F. Editor llibre d'investigació
Presentació 1995 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
La Baixa Edat Mitjana Catalana (1214-1499) 1995 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
La propietat al territori de Barcelona (1350-1360) 1995 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Sant Pere Desvim 1994 Sabaté-Curull F, Tomer J, Vicenç-Mestre J. Capítol de llibre d'investigació
Les Esglésies Romàniques de l'Anoia 1994 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Sant Pere de l'Arç 1994 Sabaté-Curull F, Tomer .J Capítol de llibre d'investigació
El veguer a Catalunya. Anàlisi del funcionament reial a Catalunya al segle XIV 1994 Flocel Sabaté Curull Llibre d'investigació
Sant Miquel del Castell de Queralt 1994 Sabaté-Curull F, Tomer J, Vicenç-Mestre J. Capítol de llibre d'investigació
Femmes et violence dans la Catalogne du XIVème siècle 1994 Sabaté F. Article d'investigació
Els castells de frontera a l'Anoia. Sorgiment i evolució 1994 Sabaté-Curull F. Publicacions Multimèdia
Les epidèmies a través de la història 1994 Sabaté-Curull F. Publicacions Multimèdia
Les esglésies romàniques de l'Anoia 1994 Sabaté-Curull F. Article en diari
Sant Esteve de Ferriols 1994 Sabaté-Curull F, Tomer J, Vicenç-Mestre J. Capítol de llibre d'investigació
Lo senyor Rey és mort! Actitud i cerimònies dels municipis catalans baix-medievals davant la mort del rei 1994 Sabaté-Curull F. Llibre d'investigació
Esglésies romàniques de l'Anoia 1994 Sabaté Curull, F. Editor llibre d'investigació
Coneix Igualada, coneix l'Anoia 1993 Sabaté-Curull F. Altres
El ban de vi a Puigcerdà a la segona meitat del segle XIV 1993 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Les castlanies i la comissió reial de 1328 1993 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Evolució i expressió de la sexualitat medieval 1993 Sabaté F. Article d'investigació
La frontera entre la Catalunya Vella i la Catalunya Nova (segles IX-XI) 1992 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Governador General / Governador de Catalunya 1992 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Torre de Venrel 1992 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Torre de Sant Jaume ses Oliveres 1992 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Domus de Bellpuig 1992 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Fortificacions de Capellades 1992 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Castell de Carme 1992 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Castell de Pierola 1992 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Estructura socio-econòmica de l'Anoia (segles X-XII) 1992 Sabaté F. Article d'investigació
Castell de Montmaneu 1992 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Menjar amb el veguer (segle XIV, segona meitat) 1992 Sabaté F. Article d'investigació
Castell de Piera 1992 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Castell de Llavinera 1992 Sabaté-Curull F, Benet A. Capítol de llibre d'investigació
Castell de Fortesa 1992 Sabaté-Curull F, Benet A. Capítol de llibre d'investigació
Castell de Llobosa 1992 Sabaté-Curull F, Benet A. Capítol de llibre d'investigació
Església de Santa Maria de Capellades 1992 Sabaté-Curull F, Benet A. Capítol de llibre d'investigació
Església de Santa Maria de Carme 1992 Sabaté-Curull F, Benet A. Capítol de llibre d'investigació
Església de Sant Hilari de Vilanova del Camí 1992 Sabaté-Curull F, Benet A. Capítol de llibre d'investigació
Castell de Copons 1992 Sabaté-Curull F, Piquer E. Capítol de llibre d'investigació
Castell d'Albarells 1992 Sabaté-Curull F, Piquer E. Capítol de llibre d'investigació
Castell de Conill 1992 Sabaté-Curull F, Benet A, Piquer E. Capítol de llibre d'investigació
Bibliografia sobre l'Anoia 1992 Sabaté-Curull F, Puigferrat C, Carabassa LL, Ramos LL. Capítol de llibre d'investigació
L'Anoia. Marc Històric 1992 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Procurador General 1992 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Veguer/ Vegueria 1992 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Castell de Porquerisses 1992 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Castell de Castellnou de Porquerisses o d'Albarells 1992 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Domus de Santa Coloma de Montbuí 1992 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Domus d'Òdena 1992 Sabaté-Curull F. Capítol de llibre d'investigació
Judici entre el Comte Berenguer IV i Bernat d'Anglesola 1991 Sabaté F. Article d'investigació
L'Arxiu d'una masia: Can Prat 1991 Sabaté-Curull F. Llibre d'investigació
Cervera com a paradigma. Ressenya del llibre de Max Turull, 'La Configuració Jurídica del Municipi Baix-Medieval. Règim Municipal i fiscalitat. Cervera entre 1182-1430' 1991 Sabaté F. Review
Fiscalitat i feudalisme (Tàrrega, 1329: recompte i reestruccturació) 1991 Sabaté-Curull F. Llibre d'investigació
Els objectes de la vida quotidiana a les llars barcelonines al començament del segle XIV 1990 Sabaté F. Article d'investigació
Apropament a una comarca natural: l'Urgell al segle XIV 1990 Sabaté F. Article d'investigació
Centenaris alternatius 1988 Sabaté-Curull F. Article en diari
L'ofici de polític 1987 Sabaté-Curull F. Article en diari
Quedar-se a la ratlla 1987 Sabaté-Curull F. Article en diari
Paisatges 1987 Sabaté-Curull F. Article en diari
El poble 1986 Sabaté-Curull F. Article en diari
Sobre l'estat de la universitat: de la revolució a la llagoteria 1986 Sabaté-Curull F. Article en diari
Sobre intel·lectuals 1986 Sabaté-Curull F. Article en diari
La 'neura' olímpica 1986 Sabaté-Curull F. Article en diari
On és l'art? 1986 Sabaté-Curull F. Article en diari
Manipular Déu 1985 Sabaté-Curull F. Article en diari
Il·limitats gaudis de l'avortament 1985 Sabaté-Curull F. Article en diari
La mort dels ideals 1985 Sabaté-Curull F. Article en diari
L'esguard de l'amor 1985 Sabaté-Curull F. Article en diari
La dignitat inherent a l'home 1985 Sabaté-Curull F. Article en diari
El cristianisme en la societat actual 1983 Sabaté-Curull F. Article en diari