HERNANDEZ TREJO, MARIO

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: GEOGRAFIA, HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART
Adreça electrònica: mario.hernandez@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Història (reverificació 2015) - UdL 1 PAISATGE, TERRITORI I SOCIETAT (INTRODUCCIÓ A LA GEOGRAFIA)
Grau en Geografia - UdL 1 GEOGRAFIA D'EUROPA
Grau en Geografia - UdL 1 GEOGRAFIA HUMANA
Grau en Geografia - UdL 1 TÈCNIQUES I MÈTODES QUALITATIUS
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 1 GEOGRAFIA D'EUROPA
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 1 GEOGRAFIA HUMANA
Grau en Geografia - UdL 2 GEOGRAFIA ECONÒMICA
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 2 TÈCNIQUES I MÈTODES QUALITATIUS
Grau en Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic - UdL 4 ESPAI I SOCIETAT: GEOGRAFIA DEL MÓN
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 4 GEOGRAFIA ECONÒMICA